Badtemperaturer med IoT

Bild på sensor monterad på brygga

Ett av de första IoT-projekten som infördes i Södertälje kommun var de uppkopplade badplatserna. Det är en information som är uppskattad av både medborgare och besökare under främst sommarmånaderna.

Södertälje kommun har nio offentliga badplatser spridda över kommunen och samtliga har en sensor monterad på ca en meters djup.

Sensorerna kan sitta på en flytbrygga eller på ett sjömärke och kommunicerar löpande temperaturen i vattnet till Södertäljes IoT-plattform.

Data vidarepubliceras sedan som öppen data med öppna i Södertäljes öppna data-plattform och även vidare till den Nationella Dataportalen och den Europeiska Dataportalen.
Dat visualiseras för medborgare och besökare på Södertäljes webbplats och i Södertäljeappen samt svar om temperatur kan fås i samtal med kommunens chatbot Kringlan.

Aktuell badtemperatur

BadplatsVattentemp (°C)Senast uppdaterad