Förstudie: Mätning av fyllnadsgrad i septitankar

Ritad bild föreställande en spolbil som tömmer en septitank

Digitaliseringsenheten i Södertälje bedriver tillsammans med Telge återvinning en förstudie kring mätning av fyllnadsgrad i septitankar med hälp av IoT-sensorer.

Sensorerna mäter avstånder ner till botten av septitanken och kan på så vis veta hur mycket innehåll det finns i behållaren. Data kommuniceras trådlöst över Södertäljes IoT-nät och in i kommunkoncernens centrala IoT-plattform.

I ett senare skede ska all data vidare till Telge återvinnings planeringssystem för en effektiviserad tömningsrutt.

 

Sensorer som mäter fyllnadsgraden kan leda till:

  • Minskat antal körningar för tömning
  • Minskade koldioxidutsläpp vid transporter
  • Minskade körningar på känsliga vägar vid exempelvis fritidshus
  • Minskade personalkostnader för tömning
  • Färre tömningar och minskade kostnader för avlopp som används mindre såsom fritidshus
  • Med mera