Fri wifi i city

Annonsbild för Free wifi i Södertälje city.

Du som besöker Södertälje city kan enkelt ansluta till fri wifi genom att klicka på _Sodertalje WiFi eller WiFi4EU. Från Järnagatan vid Saltsjötorget längs Storgatan fram till Stora torget samt stationsplan finns 12 accesspunkter uppsatta.

Södertälje stadskärna ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi är en av pusselbitarna i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan.

En ökad digital tillgänglighet är också en demokratifråga. Vi vill ge Södertäljeborna tillgång till information, tjänster och lösningar som är anpassade utifrån deras behov och förväntningar. Ytterst innebär det ökad service med bättre kvalitet på ett effektivare sätt utifrån kanaler och tider som passar medborgaren.

Projektet är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje samt att skapa en ännu mer attraktiv och tillgänglig stadskärna.

Arbetet med projektet har drivits av Digitaliseringsenheten på Södertälje kommun i nära samarbete med Telge Nät och representanter från Södertälje City.

The Cloud är vår leverantör av wifi-lösningen och har omfattande erfarenhet och kompetens att kunna leverera en skalbar, stabil och säker wifi på gator och torg. Personuppgifter hanteras endast av The Cloud och lagras enligt gällande svensk lagstiftning. Personuppgifter som används är endast MAC-adresser, adress som identifierar den digitala enheten. Vi bygger wifi för våra medborgare, våra utländska turister och studenter – därav flera namn (­_Sodertalje WiFi och WiFi4EU). 

 

Du hittar statistiken på vår Öppna Data-portal:

Statistik för antal unika användare April 2020 - Maj 2022

Statistik för antal unika användare Maj 2022 och framåt

 

Täckning_övergripande 2021-01-19.jpg

 

Hitta wifi-accesspunkterna genom att klicka här