Hack for Södertälje 2022

Två personer ler tillsammans.

Ett 24-timmars onlinehackathon för dig som vill bidra till utvecklingen mot det inkluderande, hållbara och uppkopplade Södertälje

Hack for Södertälje 2022

2022 år Hack for Södertälje är genomfört! 90 fantastiska hackare lämnade in totalt 24 lösningar på de utmaningar som fanns att arbeta med. 

De tre vinnarbidragen är:

1:a pris
Team Ptolemaios 
Lösning: Accessibility annotated sidewalk map

Se intervju med Team Ptolemaios på YouTube


2:a pris
Shirin Redha/Team Resource
Lösning: Resource

Se intervju med Shirin Redha på YouTube

3:e pris
Team Every Byte counts
Lösning: Educated Decision-making

Se intervju med Team Every Byte counts på YouTube

Läs mer om hackathonet och vinnarbidragen här

Se intervju med deltagande laget Talk Talk på YouTube

Se film om alla bidrag på YouTube

Se alla filmer om Hack for Södertälje på YouTube


Blockkedjeverifierade diplom

Diplomen till årets vinnarbidrag är digitala originaldokument vars äkthet verifieras med blockkedjeteknik.
Se diplomen här


Hack for Södertälje arrangerades av Södertälje kommun och Södertälje Science park 5-6 februari 2022 (under Science week).


Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är ett evenemang där problemlösning står i fokus. Människor jobbar tillsammans och samarbetar för att skapa nya innovativa lösningar på specifika problem under en begränsad tid. Det är en lekfull och effektiv metod för att boosta kreativitet och nya ideer.

Deltagare jobbar tillsammans i grupper för att hitta lösningar på de utmaningar och problem som presenteras. Det är också ett bra sätt att uppmuntra människor att tänka utanför boxen i en trygg och välkomnande miljö.

Hackathons är en av framtidens designmetoder där man kan dra nytta av människor olikheter och jobba med problemlösning på ett roligt, inspirerande och transparent sätt. Hackathons är inte längre endast för programmerare och utvecklare.

Alla kan vara en del av ett hackathon. Mångfald innebär ökad innovation.

Konkret betyder det att ni deltagare är indelade i lag som kommer att arbeta tillsammans i - i det här fallet - 24 timmar för att lösa utmaningarna i tävlingen och sedan presentera sitt bidrag till juryn.