Hack for Södertälje 2020

Bild ovanifrån på tre människor vid ett bord som arbetar tillsammans med en kreativ uppgift

Ett 24-timmars onlinehackathon för dig som ville bidra till att skapa framtidens Södertälje Centrum 2030 Miljömässig hållbarhet, Mobilitet, Attraktiv och hållbar stadskärna

Hack for Södertälje 2020

2020 års Hack for Södertälje är genomfört med imponerande engagemang och kreativitet. Tack alla deltagare, talare, coacher och andra som gett av tid och energi!  

I framtiden kommer vi jobba på andra sätt än idag för att utveckla Södertälje. Vi kommer arbeta mycket mer tillsammans - medborgare, föreningar, företag, kommun och andra som har intressen i Södertälje. 

Hack for Södertälje 2020 var ett sätt för oss på Södertälje kommun och Södertälje Science park att börja testa fler arbetsformer och utveckla hur vi tänker. Förutom det självklara, att få grymma idéer för utveckling av Södertälje City, var en stor del av det här hacket också att vi ville lära oss mer om hackathons som arbetsmetod. 

Och som vi lärde oss! Hur mycket engagemang ett hackathon kan skapa, hur mycket kreativitet som kan genereras, hur professionella människor är. Det var så mycket bra energi i luften och kom fram fantastiska idéer. Vi kunde helt enkelt inte ha önskat oss mer. 

Men vi vet också ett antal saker vi kan göra annorlunda och ännu bättre nästa gång. För ett nästa hackathon blir det. Och fler nya arbetssätt. 

Till alla som var med och extra mycket till er deltagare: TACK! För att ni delade med er av er tid, er kunskap och er energi. För era fantastiska förslag på utveckling. Och tack för allt vi har fått lära oss av er. Vi är så glada och tacksamma att ni gjorde det här hackathonet så bra. Hoppas vi ses igen nästa gång! 

Och till er andra som läser det här: nästa gång är ni med eller hur?