Leverantörsfakturor som Öppna data

En miniräknare och ett anteckningsblock samt ett par händer som arbetar

Leverantörsfakturorna, även kallat Leverantörsreskontra publiceras sedan 2021 i Södertäljes öppna data-portal, på den nationella dataportalen samt på den europeiska dataportalen.

Det är enbart metadata om fakturorna som publiceras, själva fakturabilden kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen med vanlig sekretessprövning.

I datamängden leverantörsreskontra finns information om gjorda inköp, leverantörsnamn, inköpande organisation, verifikationsnummer, belopp med mera. Verifikationsnumret är en unik identifierare som kan användas ifall man önskar ta del av den faktura som inköpet avser.

Publiceringen av leverantörafakturorna syftar till att öka transparensen kring hur kommunens skatteintäkter används samt för att förenkla för både medborgare och media i att begära ut uppgifter och fakturor.

Utöver transparensen förenklas och effektiviseras även kommunens arbete med att lämna ut fakturabilder då frågeställningar från medborgare och media ofta kan besvaras direkt genom att ladda ner den öppna datan.

I de fall medborgare eller media behöver få ut en fakturabild så sker begäran i en e-tjänst och begäran blir betydligt mer konkret och tydligare vilket ytterligare minskar administrationen.

 

Leverantörsreskontra i öppna data-portalen

E-tjänst för begäran av fakturabild

 

Fakturor med känsliga uppgifter såsom till exempel enskilda firmor där organisationsnummer är personnummer eller socialtjänstens fakturor innehållandes personnummer gallras bort eller maskeras.