Pilotprojekt: Sensorer i förpackningsinsamlingen

Närbild på en överfull container för pappersförpackningar

Digitaliseringsenheten i Södertälje bedriver tillsammans med Telge återvinning ett pilotprojekt för att med hjälp av sensorer mäta fyllnadsgraden i i återvinningscontainrar för förpackningsinsamling.

Sensorerna mäter avstånder ner till botten av behållaren och kan på så vis veta hur mycket material det finns i behållaren. Data kommuniceras trådlöst över Södertäljes IoT-nät och in i kommunkoncernens centrala IoT-plattform.

I ett senare skede ska all data vidare till Telge återvinnings planeringssystem för en effektiviserad tömningsrutt.

 

Sensorer som mäter fyllnadsgraden kan leda till:

  • Minskat antal körningar för tömning
  • Minskade koldioxidutsläpp vid transporter
  • Minskade körningar på känsliga vägar vid tex badplatser
  • Minskade kostnader för tömning
  • Ökad tillgänglighet till containrarna