RPA exempel: Boka färdtjänstutredning

RPA står för "Robotiserad ProcessAutomatisering" och är en metod för att med hjälp av en handläggningsrobot automatiskt hantera repetitiva arbetsuppgifter. Ett exempel på en av Södertäljes RPA-processer är processen Boka färdtjänstutredning.

Medborgaren skickar in en förfrågan om färdtjänst till Kontaktcenter som fyller i ett dokument man kallar för Diarieföring. 

RPA-roboten Ragnhild plockar sedan upp uppgifterna och bokar in en ledig tid för utredning samt skapar en brevkallelse till medborgaren som sedan skickas ut.

En automatisering av denna process sparar tid för personalen på Kontaktcenter som istället kan lägga den tiden på mer värdeskapande arbetsuppifter.
Medborgaren får samtidigt en snabbare hantering av sitt ärende och kortare handläggningstid.

 

En bild som visar arbetsflödet mellan ansökan till bokning och kallelse