RPA-plattform

Illustration på en robot som vinkar. Roboten har en krona på huvudet och ett hjärta på bröstet.

RPA står för Robotiserad ProcessAutomatisering. Det är en typ av mjukvara som kan programmeras till att på egen hand utföra administrativa arbetsuppgifter i olika system. Man skulle kunna säga att det är en digital medarbetare som efterliknar det arbete en människa gör vid sin dator.

RPA är en så kallad mjukvarurobot eller digital medarbetare som kan programmeras till att utföra arbetsuppgifter i olika system. I Södertälje har vår digitala medarbetare fått namnet Roboten Ragnhild.

Ragnhilds arbetsuppgifter

I Södertälje kommun jobbar Ragnhild med att bland annat

 • Registrera frånvaro
 • Boka tid för färdtjänstutredning
 • Habiliteringsersättning
 • Boka tid för borgerlig vigsel.
 • Skattebefrielse feriepraktikanter
 • Tillstyrka arbetad vikarietid.

Fördelar med RPA

RPA medför fördelar i både mjuka och hårda värden

 • Sparar tid och därmed pengar
 • Höjer datakvaliteten
  • Roboten utför sina tilldelade processer på exakt samma sätt varje gång. De fel som människor gör görs inte av en robot.
 • Ger nöjdare medarbetare
  • Medarbetare kan lägga arbetstiden på andra uppgifter än att till exempel flytta uppgifter mellan system. Detta gör förhoppningsvis medarbetaren mer nöjd och mindre stressad, och på sikt ser vi att det ska göra Södertälje till en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Ger nöjdare medborgare
  • Genom insparad tid kan vi snabbare ge återkoppling till våra medborgare och istället fokusera på att förbättra andra processer.


Synergier skapar mervärde

RPA kan kopplas ihop med andra tekniker eller lösningar, som e-tjänster eller mjukvarulösningar, där roboten flyttar data från det inskickade ärendet till annan plattform eller mottagande system. Med den här typen av synergi mellan våra olika områden skapas ett större mervärde för verksamheten i termer av besparing i tid och kostnader.