Snöröjningsdata

Bild på en plogbil i snö

Södertälje kommun publicerar i Södertäljeappen under vinterhalvåret status på snöröjningen i kommunen.

Medborgaren kan i Södertäljeappen enkelt se vilka gator som snöröjts senast och på så vis bilda sig en uppfattning om farbarheten i kommunens vägnät.

Av säkerhetsskäl visas enbart gator som har snöröjts och fordonens exakta placering publiceras inte.

Arbete med att tillsammans med andra aktörer ta fram en nationell specifikation för publicering som öppen data pågår vilket kommer kunna leda till ytterligare värden och enklare integration mot andra befintliga tjänster.


Här kan du hitta snöröjningskartan:

Bilvägar

Gång och cykelvägar