Trafikflödesmätningar

Bild föreställande bilar i trafiken

Vi använder IoT-uppkopplade AI-sensorer som mäter hur många bilar, bussar, lastbilar och motorcyklar som passerar över olika mätpunkter och korsningar i Södertälje.

Information om antalet passerade fordon skickas till vår IoT-plattform och används i det strategiska planeringsarbetet inom gata och trafik.
Både för att utvärdera arbete med att minska partikelhalterna i luften och för att minska trängseln i trafiken.

Sensorerna känner igen fordon och känner igen riktningen dit fordonet är på väg och kan på så vis ge kraftfulla analyser av trafiksituationer, hur avstängda vägar eller ändrade parkeringsregler påverkar trafiksituationer på kritiska knutpunkter.

(Ingen data kan sparas i sensorn och ingen data kan skickas så det är en helt integritetssäker lösning).