Vägskadedetektering och skyltinventering med AI

Bild föreställande människor och bilar i trafiken i korsningen vid Nygatan i Södertälje

Södertälje kommun initierade under slutet av 2023 en pilot för att testa vägskadedetektering och skyltinventering med hjälp av Artificiell intelligens

Piloten som pågår i cirka nio månader sker i samarbete med Telge återvinning och går ut på att kameror monteras i vindrutan på återvinningsfordonen som kör sina normala rutter i gatumiljön.

Kamerorna filmar vägarna och analyserar i realtid videoströmmen och detekterar samt klassificerar olika vägskador och skyltar.

Insamlad data kan sedan användas i både det strategiska arbetet kring prioriteringar av större underhållsarbeten och i den dagliga driften där vägskador och så kallade "potthål" eller trasiga eller felaktiga vägskyltar automatiskt felanmäls.

 

Alla bilder som samlas in avidentifieras automatiskt redan i insamlingsskedet. Både ansikten och registreringsnummer maskeras.