IoT i Södertälje kommun

Arbetet med Internet of Things är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra områden vi arbetar inom, som exempelvis öppen data, för att göra fler och bättre saker för våra medborgare.

I Södertälje har vi till exempel 170 st uppkopplade papperskorgar som säger till när det är dags att tömma dem, och vi arbetar med att koppla upp fler. Vi har också sensorer som mäter vattentemperaturen vid badplatser och skickar siffrorna vidare för att sedan kunna visas på hemsidan och i Södertäljeappen samt som öppen data för vem som helst att använda.

Vi har även uppkopplade sensorer på parkeringsplatser för rörelsehindrade och laddplatser för elbilar för att visa var det finns lediga platser, liksom parkeringsräknare som använder AI (Artificiell Intelligens) för att bedöma hur stor del av parkeringsplatserna som är lediga och AI-sensorer som mäter hur många cyklar som passerar över Mälarbron. Informationen om cyklarna skickas till vår IoT-plattform, och liksom i alla våra IoT-tillämpningar skickas inga andra uppgifter. Ingen data sparas på sensorn. Datan för cykelflödena används sedan av Samhällsbyggnadskontoret för det strategiska arbetet kopplat till samhällsbyggnad och trafikplanering och
 publiceras i vår öppna data-portal, i Södertäljeappen och i vår chatbot KIM.

Vi gör även tester kring bevakning mot sopdumpning och fuktighetsmätning för att kunna vattna när det behövs, snarare än utifrån ett förutbestämt schema.

Se en kort film om IoT på Södertälje kommuns YouTube-kanal


Teknisk lösning

Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett en så kallat LoRaWAN-nät (trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. Detta gjordes under 2019 och nu används nätverket till att skicka data från sensorer i de lösningar vi nämnt ovan.


Några av våra IoT-tillämpningar

Parkeringsplatser för rörelsehindrade


Laddplatser för elbilar


Vattentemperatur på badplatser


Tester sker med sensorer för mätning av luftkvalitet samt med uppkopplade livbojar där saknade livbojar automatiskt felanmäls i kommunens system Infracontrol vilket leder till en snabbare och mer effektiv hantering vilket i förlängningen kan rädda liv.

Livboj.jpg


Luftkvalitet

Luftkvalitet på Turingegatan

 

Luftkvalitet i Östertälje