Lisa Bovin

Lisa Bovin är utvecklingsledare med inriktning mot IT inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och teammedlem i omsorgskontorets digITeam. Rollen innebär att Lisa har ett riktat ansvar mot verksamheten för personer med funktionsnedsättning i frågor som rör behov, idéutveckling och omsätta dem till nya digitala lösningar.

Vilken är din roll i digITeamet?

- Min roll är att bevaka behovet av välfärdstekniska lösningar för brukare och medarbetare inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och ta tillvara på den innovation och kunskap som våra brukare och medarbetare besitter.

Du går en utbildning för tillfället, berätta om den!

- Javisst! Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) en vision om att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom välfärden. Syftet är att underlätta för människor att bli mer delaktiga i samhällslivet och ge en ökad självständighet med behovsanpassade tekniska lösningar.

- För att Sveriges kommuner ska vara med i denna process behövs det kunskap inom välfärdsteknik ute i våra verksamheter och någon eller några personer som samordnar detta. Därför läser jag utbildningen Välfärdstekniksamordnare, för att jag i min roll ska kunna bidra till att Södertälje blir en ledande digital kommun inom välfärdsteknik och e-hälsa.

Vad är digitalisering för dig?

- Digitalisering för mig är ett hjälpmedel som ska underlätta i vår vardag, på arbetet eller i hemmet. Om vi till exempel kan mota bort administrativa tidstjuvar så har vi mer tid att arbeta med det sociala stödet.

Vad hoppas du att digital omställning på omsorgskontoret kan bidra med?

- Jag hoppas att en digital omställning kan bidra till en ökad delaktighet för våra brukare, en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare och att vi ska kunna leverera en ännu bättre service och tillgänglighet för Södertäljes medborgare.

Sist, vilka är dina drivkrafter?

- Framförallt problemlösning, det ska vara lätt att göra rätt. Men också att skapa goda relationer med andra och samarbeta för att nå goda resultat.