Louise Gottlind

Louise Gottlind är verksamhetsstrateg inom digitalisering och teamledare för digITeamet. Rollen innebär att Louise har ansvar för att ta ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiva arbetssätt.

Berätta, vad är dina uppgifter som verksamhetsstrateg inom digitalisering?

- Min roll ska samordna och leda det förändringsarbete som har med digitalisering att göra inom alla verksamheter på omsorgskontoret. Jag har fått äran att arbeta tätt ihop med ett team med massor av erfarenhet och kunskap. Tillsammans ska vi göra det lättare och smidigare för verksamheterna - vi kommer vara deras verktygslåda för att snabba upp, förenkla och få mer struktur i arbetet framåt.

Vilka är möjligheterna med digitala verktyg inom vård och omsorg?

- Om man använder digitala verktyg på rätt sätt kan det skapa en ökad trygghet hos brukare, en ökad självständighet för medarbetare och en förbättrad arbetsmiljö. Som exempel finns det teknik som gör att brukare får se en bild på den hemtjänstpersonal som ska komma under dagen. Det finns sängsensorer som berättar om brukaren ligger i sängen eller inte så att medarbetaren inte behöver störa när hen sover och istället kan omfördela sin rutt. Det finns också möjligheter för brukare att delta i sociala sammanhang på distans via video om man har svårt att ta sig iväg på aktivitet eller om man känner sig sjuk,något som anhörigstöd arbetar med nu. 

- För medarbetare inom vård och omsorg kan digitala verktyg stötta i det dagliga arbetet genom att påminna om läkemedel, aktiviteter eller planerade resor eller minska antalet administrativa uppgifter. Det går att ge råd på distans och låta en undersköterska lägga om ett sår.

- Digital teknik gör det också möjligt att bli en aktiv medskapare eftersom det går att testa ny teknik på distans, genom att ladda ner en app eller medverka på videomöten.

- Vi behöver fler brukare och vårdpersonal som vill vara medskapare och se till att verktygen är användarvänliga.

Varför behöver vi arbeta med förändring?

- Eftersom samhället förändras, våra arbetsredskap uppdateras och brukare och medarbetare ställer nya krav på trygghet och en hållbar arbetsmiljö så behöver vi arbeta med förändringsarbete hela tiden.  

- Det finns också andra aspekter; att få vara med och utveckla sin arbetsplats med idéer och att som brukare få vara med kan förstås göra att man trivs bättre. Det är otroligt viktigt!

Vad hoppas du kunna bidra med?

- Samarbete! Jag hoppas att vi kan skapa ett gott samarbete mellan omsorgskontorets verksamheter, mellan omsorgskontoret och övriga delar av kommunen och mellan Södertälje och andra kommuner. Att skapa ett sätt för lärande och fortbildning genom att arbeta ihop, det ser jag fram emot!

Hur kommer du arbeta?

- Digitaliseringsteamet ses varje vecka och fördelar uppgifter och aktiviteter i gruppen. Vi tar emot frågor och funderingar från verksamheterna, vi har egna aktiviteter som vi driver och vi håller oss uppdaterade på vad som händer i kommunens övriga delar för att kunna hänga med och planera smart. Teamet består av nyckelroller som har tät kontakt med verksamheterna och som följer upp verksamheternas aktiviteter.

- Under våren gör vi mycket grundläggande arbete och till hösten kommer vårt arbete att märkas allt mer ute i verksamheterna. Verksamheterna kan förvänta sig att teamet är som en verktygslåda; vi kommer vara bollplank, vi kommer ge stöd och vi kommer att kunna handleda, omvärldsbevaka och ge möjlighet till fortbildning inom området.

Sist, vilka ambitioner har du för rollen?

- Min förhoppning är att verksamheterna framöver ska säga att de får bra stöd och support av mig och mitt team, att det känns smidigt och att man vet vem som gör vad eller vem man kan fråga. Jag vill också sätta ”digitalisering” på kartan, att göra det lätt att lära sig mer och att integrera detta så att det blir en naturlig del av det övriga arbetet.