Mehran Moazami

Mehran Moazami är resultatenhetschef inom ordinärt boende (hemtjänst) men arbetar sedan 1 september heltid i digITeamet på omsorgskontoret. Rollen innebär att Mehran har ett riktat ansvar mot ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden och ska stötta verksamheterna i frågor som rör digitalisering och hjälpa dem att driva deras intressen.

Varför är du en del i digITeamet?

- För att digitalisering är en enorm utmaning som är oundviklig - vi måste ta oss an det! Särskilt inom offentlig sektor är vi generellt dåliga på att göra riktig digitalisering. Sedan tycker jag det är roligt och engagerande att jobba med dessa frågor.

Vilken roll har du i digITeamet?

- Jag representerar ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Tanken är att jag ska stötta verksamheterna i olika frågor som berör digitalisering och hjälpa dem att driva deras intressen.

Du är en fena på att skapa struktur i dina projekt – varför är det viktigt?

- Jag tycker att det är mycket lättare att vara flexibel och kan jobba mer dynamiskt när det finns en god grundstruktur och när vi har ett tydligt syfte och mål. Man får utgå ifrån att ett projekt inte följer en rak linje utan det kommer utmaningar som ”stör” planeringen. Men finns det en grundstruktur och ett tydligt mål så tycker jag att det enklare att hantera de utmaningarna.

Dina tre bästa tips för projektkoordination:

  1. Gör en god grundstruktur, ett begripligt mål/syfte tillsammans med berörda parter
  2. Anpassa projektet utifrån verksamheten och inte tvärtom.
  3. Planera tidigt om hur man ska gå vidare efter projektet är slut, för projektet bör aldrig vara slutmålet utan det bör finnas en plan hur resultatet ska leva vidare i organisationen.

Vad tar du med dig i din roll som förändringsledare i arbetet med digitalisering?

- Det vi vill införa/förändra ska generellt göra saker enklare, göra att medarbetare och brukare kan se ett mervärde. Sedan vill jag att vi jobbar för att försöka minska ner på administration så att vi kan fokusera på grunduppdraget.

Vad är digitalisering för dig?

- Att använda digital teknik för att förändra, utveckla eller förbättra något. Det kan vara något vi redan gör eller något vi skulle vilja göra.

Vad hoppas du den digitala omställningen omsorgskontoret genomför kan bidra till för verksamheterna? För medarbetarna?

- Att omsorgspersonal kan lägga mer tid och fokus på brukarna och mindre tid på administration samtidigt som de får mer stöd och hjälp av olika system. Att chefer kan fokusera mer på viktiga frågor i sina verksamheter som till exempel arbetsmiljö och utveckling samt få stöd i beslut av data.

Kort om Mehran

Namn: Mehran Moazami

Hur länge har du arbetet i kommunen? Snart 12 år varav cirka 6 år som chef och ledare.

Vilka är dina drivkrafter? I nuläget så är det förmodligen utveckling som sker inom våra verksamheter och de positiva effekterna från de förändringarna.