Alla platser till höstens traineeprogram för socionomstudenter är tillsatta

Amanda och Stina ler mot kameran när de fotas utomhus.

Det är nu femte året som traineeprogrammet körs och till hösten är det 13 studenter som gör sin VFU på socialkontoret och för första gången också på omsorgskontoret. Stina Hermansson, programansvarig och Amanda Oraha som gjorde sin VFU i våras berättar mer om programmet och hur det är att vara trainee.

Traineeprogrammet är en mjukstart in i yrkeslivet som socialarbetare. I steg 1 får studenten praktisera yrket och till sitt stöd finns erfarna handledare. Egna arbetsuppgifter kombineras med fortsatt lärande samtidigt som studierna slutförs. Det är krävande men givande och många av studenterna fortsätter som studentmedarbetare efter praktiken i steg 2. När de sedan är färdiga med sin utbildning upplever många att det är lättare att få anställning direkt tack vare denna erfarenhet.

Stina Hermansson, ansvarig för traineeprogrammet, hur ser du på programmet?

- Eftersom vi kommer att ha ett fortsatt stort behov av att anställa socionomer är programmet en väldigt bra rekryteringsväg både för oss och för kommande medarbetare. Programmet ger en bra introduktion i yrket som socialarbetare samtidigt som de lär känna vår verksamhet i Södertälje kommun. 

- Vi har tillsatta 13 traineeplatser för start till hösten och denna gång har vi även två platser på vår Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning inom omsorgskontoret. Det är så roligt att detta program växer och att vi nu kan erbjuda praktik även för de som vill bli biståndshandläggare och LSS-handläggare.

Amanda Oraha är studentmedarbetare på mottagningsgruppen det vill säga går steg 2. Hur är din upplevelse av programmet?

- Jag har haft en väldigt bra upplevelse av traineeprogrammet hittills. Min VFU var väldigt lärorik och omfattade ganska mycket, vilket gjorde det lättare att skapa en helhetsbild av hur, inte bara mottagningsgruppen fungerar, utan också hela barn- och ungdomsenheten. Introduktionen och vägledningen jag fick av mina handledare men även av hela arbetsgruppen har också varit väldigt bra.

- Det har varit fördelaktigt med rotationer hos olika enheter inom barn-och ungdom, samt med studiebesök hos andra enheter inom socialtjänsten i kommunen. Jag skulle säga att steg 1 var ganska fullspäckad men det tyckte jag var intressant och nyttigt. Kände att jag verkligen fick ut det mesta av VFU-perioden med både praktiska kunskaper men också utbildningar som kommunen anordnade.

- Steg 2 känner jag nu är ett lärorikt steg där jag får utrymme att självständigt utöva de praktiska kunskaperna jag fick under steg 1. Jag skulle säga att programmet verkligen förbereder en framtida socionom på det kommande arbetslivet.

Mer information om traineeprogram för socionomer

Nästa ansökningsperiod öppnar i slutet av augusti 2023. Så du som går termin 5 vt-2024 – kom ihåg Södertälje kommun. Läs mer här.