Nu går det att söka till traineeprogrammet för socionomer våren 2024

foto på frida yaro chef på Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorgskontoret är med i traineeprogrammet för socionomer och erbjuder platser för socionomstudenterna till Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ansökan till våren 2024 är nu öppen.

Frida Yaro är myndighetschef och berättar så här om varför det finns platser nu även på myndigheten och varför du ska söka en VFU-plats hos dem; 
- Traineeprogrammet riktar sig till socionomer, och därför är det viktigt att alla socionomyrken i kommunen representeras i programmet. Hos oss inom myndigheten arbetar man som biståndshandläggare inom äldreomsorg eller som LSS-handläggare inom funktionsnedsättning. Är du intresserad av denna typ av arbete så är programmet ett ypperligt tillfälle att se hur arbetet fungerar i verkligheten. Vi tror att vi kan erbjuda en spännande och lärorik tid där studenterna får med sig en mängd kunskaper och färdigheter inför sitt framtida yrke. Vi tror också att vi själva kommer att få nya intryck och idéer från studenterna. Det blir ett lärande även för oss, och en möjlighet att reflektera kring våra arbetssätt och våra metoder.

- För mig som chef är det väldigt viktigt att vi som kommun tillsammans arbetar med rekryteringsfrågan och visar att vi är en attraktiv arbetsgivare. Genom att gå traineeprogrammet så får du en bra väg in till kommunens olika enheter inom socialtjänsten, samtidigt som vi får in nya socionomer som vi kan satsa på. Jag hoppas att det här programmet ska underlätta för oss framöver när vi rekryterar handläggare till myndigheten inom Omsorgskontoret.

Ansök till våren 2024

Är du socionomstudent och går termin 5 våren 2024 så kan du nu ansöka till programmet, sista dag är 30 september i höst – läs mer via denna länk.