Nyheter

Traineeprogrammet - öppen för ansökan

foto på maria garva socionomtrainee

2021-08-19

Nu är ansökningsperiod i vårt traineeprogram för socionomstudenter som går termin 4 öppen. Går du termin 5 våren 2022 kan du göra din VFU hos oss.

Maria Garva går traineeprogrammet och hon berättar så här om varför hon sökte till Södertälje kommun:
- Jag går på Socionomprogrammet på Södertörns högskola och kände direkt att programmet är väldigt brett så krävs att få inblick i de olika arbetsplatserna för att få en bild av vad man vill jobba vidare med och specialiserar sig inom. Därför sökte jag till programmet. Under steg 1 (VFU) fick jag möjlighet att få se flera olika enheter/kontor genom de inplanerade rotationsdagarna som ingår i programmet. På så sätt fick jag en helhetsbild om socialtjänsten.
- Sen sökte jag steg 2 (studentmedarbetare) eftersom jag fick vara kvar i samma arbetsgrupp med samma chef. Kändes tryggt och bra men också en utmaning att utveckla min professionella identitet. Steg 2 innebär ungefär 16 tim/vecka men det är väldigt flexibelt på hur timmarna placeras så det var aldrig några problem med att anpassa arbetet med studierna. I januari 2022 ska jag vara klar och då kommer jag med stor sannolikhet att söka jobb inom Södertälje kommun.
- Det är en stor skillnad mellan steg 1 och steg 2. Det är mycket mer ansvar att vara studentmedarbetare men kände mig verkligen redo att jobba självständigt. Steg 1 gav mig grunden och tryggheten i att jag kan. Mitt självförtroende har verkligen växt nu när jag har fått tillämpat studier och teorierna och se att de fungerar.

Skulle du också vilja få en inblick i hur det är att arbeta som socionom?