Hållbarhetspriset

Bild på Hanna Klingborg, hållbarhetsutskottets ordförande och Petra Jacob initiativtagare till Lebi Skol IF som vann 2023 års hållbarhetspris.

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Nominera expand_less expand_more

Information om hur du nominerar för 2024 års pris kommer att finnas här under hösten 2024. 

 

Juryn expand_less expand_more

Juryn består av kommunens hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet utser två eller tre finalister till priset, varav en vinnare. 

Inför Hållbarhetspriset 2023 var finalisterna Allmänna Motorföreningen Södertälje, De Vilda AB i Järna samt Lebi Skol IF (som också vann priset).

Förra årets vinnare expand_less expand_more

Prisutdelningen av 2023 års hållbarhetspris genomfördes under Södertälje Science Week i slutet av januari 2024.

Petra Jacob, initiativtagare till Lebi Skol IF var på plats och tog emot hållbarhetspriset som delades ut av Hanna Klingborg, ordförande hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun. Övriga nominerade var AMF Södertälje och De Vilda AB i Järna.

Tidigare pristagare expand_less expand_more

2023 - Lebi Skol IF

2022 - Bostadsrättsföreningen Manegen

2021 - Second hand till hjälp

2020 - Under Tallarna

2019 - Ekobanken

2018 - Vackstanäsgymnasiet

2017 - Trädgårn i Lina

2016 - Skillebyholm

2015 - KoKoBello

Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Hållbarhetspriset kan inte delas ut till verksamheter eller företag i Södertälje kommunkoncern, eller till enskilda personer för yrkesmässiga insatser inom kommunkoncernen.

Vad handlar Södertäljes Hållbarhetspris om? Varför delar kommunen ut priset? Titta på den korta filmen från tidpunkten för utdelning av Hållbarhetspriset 2022 så får du svar på frågorna!