Hållbarhetspriset

Globala målen för hållbar utveckling

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Nominera

Nomineringsperioden för Hållbarhetspriset 2023 är stängd för det här året. 

Information om hur du nominerar för 2024 års pris kommer att finnas här under hösten 2024. 

 

Juryn

Juryn består av kommunens hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet utser två eller tre finalister till priset, varav en vinnare. 

Förra årets vinnare

Prisutdelningen för 2022 års hållbarhetspris genomfördes under Södertälje Science Week i början av februari 2023 och sändes live på www.di.se. 

Ordförande för hållbarhetsutskottet Hanna Klingborg delade ut priset till vinnaren Håkan Rehn för Bostadsrättsföreningen Manegen. 

Tidigare pristagare

2022 - Bostadsrättsföreningen Manegen

2021 - Second hand till hjälp

2020 - Under Tallarna

2019 - Ekobanken

2018 - Vackstanäsgymnasiet

2017 - Trädgårn i Lina

2016 - Skillebyholm

2015 - KoKoBello

Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Hållbarhetspriset kan inte delas ut till verksamheter eller företag i Södertälje kommunkoncern, eller till enskilda personer för yrkesmässiga insatser inom kommunkoncernen.

Prisutdelning

Hållbarhetspriset delas ut på Södertälje Science Week den 30 januari 2024. 

Vad handlar Södertäljes Hållbarhetspris om? Varför delar kommunen ut priset? Titta på den korta filmen så får du svar på frågorna!