Vuxenutbildningen erbjuder studievägledning, karriärvägledning och undervisning för dig som vill lära dig svenska, få behörighet för studier på universitet eller högskola eller skaffa en gymnasial yrkesutbildning. Mer om varje utbildning kan du läsa om under kursutbud: Sfi - svenska för invandrare Grundläggande kurser i svenska som andraspråk (SVA) Gymnasiala fristående kurser Gymnasiala yrkespaket