Vanliga frågor

Här kan du se svaren på våra vanligaste frågor om vuxenutbildningen.

Jag vet inte vad jag vill bli, vem kan hjälpa mig?

Våra karriärvägledare kan guida dig som inte vet vad du vill jobba med och vägleda dig som är osäker på vilken typ av arbete som skulle passa dina styrkor och din personlighet. De kan även hjälpa dig med information om vilka yrken och utbildningar som finns eller ge dig feedback på ditt CV.

Mer om karriärvägledning på vuxenutbildningen i Södertälje under fliken vägledning.

Där hittar du intresseguiden som ger dig info om lönenivåer, konkurrens och om hur många lediga jobb det finns att söka för just det yrke du är intresserad av. 

Hur söker jag till era kurser och utbildningar?

Till grundläggande och gymnasial (teoretiska och yrkesutbildningar) söker du via vår webbansökan.

Till Yrkeshögskola söker du via Webbansökan Yrkeshögskolan (YH). www.yrkeshogskolan.se/

Till Sfi ansöker du genom att kontakta SFI-inskrivningen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt.

Till Sfa Medicin ansöker du via ansökningsblanketter. www.sfx.se

Jag har glömt mitt lösenord till webbansökan, hur får jag ett nytt?
 1. Gå till ansökningsportalen, webbansökan.
 2. Klicka på logga in och därefter i "glömt lösenord". Ett nytt lösenord skickas till den mail som du angav då du skapade ditt användarkonto.
 3. Eller logga in med bank-ID.
Jag bor i en annan kommun men vill studera i Södertälje, hur gör jag?

Sökande från andra kommuner än Södertälje eller Nykvarn måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas. Du måste då fylla i en ansökan om interkommunal ersättning.

Hur gör jag för att söka kurs/utbildning i en annan kommun?

Interkommunal ansökan, IKE-ansökan

Södertälje kommun erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar som du hittar under fliken utbildningar och kurser.

Är du skriven i Södertälje godkänns enbart i undantagsfall studier via andra kommuners kursutbud och risken är stor att du får avslag för din ansökan. Finns motsvarande kurs eller utbildning i Södertälje kommuns utbud ska du söka den.

Vill du ändå ansöka om att studera på annan ort gör du din ansökan på den aktuella kommunens hemsida. När du har gjort din ansökan skriver du under den med din namnteckning och mejlar eller postar den till oss. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Du måste skicka med kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett. Se till att du har signerat din ansökan och skickat med de kursintyg eller betyg som krävs. 

Mejl: vuxenutbildningen@sodertalje.se

Vanlig post: Vuxenutbildningen i Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje

Besöksadress: Västergatan 2, Södertälje

Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”

 

Hur gör jag för att söka SFX - svenska för yrkesutbildade?

SFX - Svenska för yrkesutbildade 

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. 

Mer information om SFX

Kontaktuppgifter till SFX

Svenska för medicinsk personal - SFM Huddinge (tidigare SFA, Södertälje)

Utbildningen handhas av Vux Huddinge som kan svara på frågor. Mer om hur du ansöker kan du läsa om på Vux Huddinges hemsida.

Kontaktuppgifter SFM

Information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav som finns kan du läsa om på Socialstyrelsens webbplats.

 

Skillnaden mellan Slutbetyg och Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

 • Ska innehålla 2 400 poäng
 • Gymnasiegemensamma ämnen
 • Programgemensamma och fritt valda kurser
 • Gymnasiearbete 100 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa 1" får inte ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen.

Slutbetyg 

 • Ska innehålla 2 350 poäng
 • Kärnämnen 600 poäng
 • Fritt valda kurser 1 750 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa A/1" samt kursen "estetisk verksamhet" får inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen.

Nya studerande som påbörjar kurser efter den 1 juli 2012 (som inte tidigare har läst inom gymnasieskola eller Komvux) läser mot gymnasieexamen.

Tidigare studerande som påbörjat kurser före den 1 juli 2012 och som vill fortsätta eller återuppta studierna efter den 1 juli 2012 får läsa mot gymnasieexamen eller kan i vissa fall läsa mot slutbetyg.

Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli år 2021.

Vart lagras mina betyg?

Cirka två veckor efter kursslut finns betygen tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 kan du beställa via ditt studerandekonto på vår ansökningsportal.

Studerandekonto, ansökningsportalen/webbansökan

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

 

 

Hur får jag ut mina betyg?

Beställning av betyg kan du göra du under "mina sidor" på vår ansökningsportal, webbansökan.

Du väljer själv om du vill att betygen ska skickas till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta betyget i receptionen.

Räkna med 1-2 veckors handläggningstid.

Hur får jag ut mitt slutbetyg/gymnasieexamen?

Du beställer slutbetyg/gymnasieexamen genom att maila till Vuxenutbildningen@sodertalje.se

Ange ditt personnummer (6 siffror) i mailet och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.

Vi har en handläggningstid på 3 veckor för utfärdande av slutbetyg och gymnasieexamen, så tänk på att göra din beställning i god tid!

För frågor, information eller slutbetygsplanering kontaktar du någon av våra studievägledare.

Efter 1 juli 2021 kan enbart Gymnasieexamen utfärdas.

Detta gäller gymnasiala slutbetyg från Vuxenutbildningen.

”Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2021-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen.  Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG – IG. Även nya betyg (A – F) kan ingå i ett slutbetyg”
Skolverket

Jag behöver betyg till högskola och universitet, hur gör jag?

Cirka två veckor efter kursslut finns betyg som är utfärdade av Södertälje Vuxenutbildning tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Sedan 2012 skickar Vuxenutbildningen i Södertälje regelbundet ALLA betyg som utfärdas av oss till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har hand om antagningen.

I samband med att du gör en ansökan på antagning.se hämtas betygen automatiskt upp från den nationella betygsdatabasen utan att du behöver göra något.

Om betyget är utfärdat tidigare än 2012 måste du själv komplettera betyget till dina sidor på antagning.se.

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Varför syns inte mina betyg på Antagning.se?

Cirka två veckor efter kursslut finns betygen tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Om du inte ser dina betyg på antagning.se är det för att du inte har gjort någon ansökan. Uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng inhämtas enbart om du har ansökt till en utbildning via antagning.se.

Sedan 2012 skickar Vuxenutbildningen i Södertälje regelbundet ALLA betyg som utfärdas av oss till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har hand om antagningen.

Om betyget är utfärdat tidigare än 2012 måste du själv komplettera betyget till dina sidor på antagning.se.

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 kan du beställa via ditt studerandekonto på vår ansökningsportal.

Studerandekonto, ansökningsportalen/webbansökan

 

Vart vänder jag mig för att anmäla sjukdom/sjukfrånvaro?

Kontakta skolan eller din lärare. Läkarintyg ska lämnas till din lärare.

Detta gäller samtliga studerande, oavsett utbildningsanordnare.

Jag vill avbryta mina studier, vart vänder jag mig?

Om du vill avbryta dina studier tar du kontakt med administrationen på din skola.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen i Södertälje

Kontaktuppgifter till externa utbildningsanordnare

Kan jag byta från distans till klassrum och tvärtom, efter att kursen har börjat?
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Nej.  Från och med januari 2007 får man inte längre läsa om kurser med betyget minst godkänt. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.

 

Jag vill göra nivåtest, hur gör jag?

Så här anmäler du dig till nivåtest:

Läs igenom och klicka sen på länken till anmälan

 1. Välj ett ämne: ska du göra test i fler ämnen får du anmäla dig igen.
 2. Välj dag och tid i kalendern. (välj rätt tid och dag till ditt test!)
 3. Skriv in namn, telefon och mail
 4. Skriv in en kod du får på sms för att bekräfta att det är du som bokar.
 5. Klicka på boka ditt test   
 6. Du får ett mail om din bokade tid.
 7. AVBOKA test: Klicka på länken i mailet. Använd din kod för att logga in.
 8. Bekräfta sedan din avbokning. Nu kan någon annan använda din plats istället.
 9. Klicka på länken för att komma till anmälan

https://app.educateit.se/booking/sodertalje

Mer om nivåtest.

Kan man göra om ett nivåtest?

Nej, du kan inte göra om samma nivåtest flera gånger i följd. Om du gjort ett nivåtest måste det gå 6 månader innan du kan göra om samma nivåtest. 

Läs mer om nivåtest

Vad är skillnaden mellan nivåtest och prövning?

Nivåtest görs för att du ska få veta på vilken nivå du ska börja dina studier. Mer om nivåtest


Prövning kan du göra om du vill höja ett betyg i en kurs. Du kan också göra en prövning i en kurs du inte har betyg i. 

På Vuxenutbildningen i Södertälje utför vi prövning för:

 • dig som inte har studerat SFI de sista 6 månaderna eller om du har lärt dig svenska på egen hand. Läs mer om prövning på SFI 
 • våra gymnasiekurser som ingår i yrkespaketen Vård och omsorg och Barn och fritid.

Prövningar erbjuds även av vissa av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud. Här hittar du våra utbildningsanordnare

 

 

 

 

Prövningar

Prövning för gymnasiekurser

Södertälje Vuxenutbildning erbjuder prövningar i de gymnasiekurser som ingår i yrkespaketen VO och BS. Dessutom erbjuds prövningar av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud.

Här hittar du våra utbildningsanordnare

 

Prövning för grundläggande kurser

Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder inte prövningar i grundläggande kurser. Prövningar erbjuds däremot av flera av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud.

Här hittar du våra utbildningsanordnare

 

Prövning för SFI

Prövning är för dig som inte har studerat SFI de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand.

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6
  OCR/meddelande 12 43 10 3120 29820 637
  Ange namn och personnummer
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.
Har EU-medborgare rätt att studera i vuxenutbildningen?

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt
(arbete, studier) och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass (för att visa
medborgarskap). 

Skyddad identitet

Om du har skyddade personuppgifter kontaktar du Vanya Elias på administrationen på Vuxenutbildningen i Södertälje så hjälper hon dig med dina frågor eller din ansökan.

E-post: vanya.elias@sodertalje.se

Du ska inte registera dig eller göra din ansökan via webbansökan.

Kränkning och diskriminering

Anser du dig ha blivit utsatt för kränkning eller diskriminering ska du göra en incidentsrapport. Blankett finns att hämta utanför receptionen. Du fyller i den och lämnar direkt till någon av skolans personal eller i brevlådan utanför receptionen.

Då rektor får kännedom om att en studerande anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen (Arbetslivsnämnden) Skollagen kap 6 §10. 

Är jag försäkrad under skoltiden?

Ja, kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom kommunen. En olycksfallsskada sker genom en yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.