Vanliga frågor

Här kan du se svaren på våra vanligaste frågor om vuxenutbildningen.

Skillnaden mellan Slutbetyg och Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

  • Ska innehålla 2 400 poäng
  • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Programgemensamma och fritt valda kurser
  • Gymnasiearbete 100 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa 1" får inte ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen.

Slutbetyg 

  • Ska innehålla 2 350 poäng
  • Kärnämnen 600 poäng
  • Fritt valda kurser 1 750 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa A/1" samt kursen "estetisk verksamhet" får inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen.

Nya studerande som påbörjar kurser efter den 1 juli 2012 (som inte tidigare har läst inom gymnasieskola eller Komvux) läser mot gymnasieexamen.

Tidigare studerande som påbörjat kurser före den 1 juli 2012 och som vill fortsätta eller återuppta studierna efter den 1 juli 2012 får läsa mot gymnasieexamen eller kan i vissa fall läsa mot slutbetyg.

Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli år 2021.

Hur får jag ut mina betyg?

Om du vill få ut dina betyg så behöver du göra en beställning på dem. En beställning gör du genom att logga in i webbansökan och klicka på beställningar. Till vänster finns då en meny med olika alternativ för olika betygsutdrag. Välj de betyg du vill ha och klicka på Beställ. Du väljer själv om du vill att betygen ska skickas till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta betyget i receptionen. Betyget går inte att få ut samma, räkna med 1-2 veckors hansläggningstid.

Hur får jag ut mitt slutbetyg/gymnasieexamen?

Du beställer slutbetyg/gymnasieexamen genom att maila till Vuxenutbildningen@sodertalje.se

Ange ditt personnummer (6 siffror) i mailet och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.

Vi har en handläggningstid på 3 veckor för utfärdande av slutbetyg och gymnasieexamen, så tänk på att göra din beställning i god tid!

För frågor, information eller slutbetygsplanering kontaktar du någon av våra studievägledare.

Efter 1 juli 2021 kan enbart Gymnasieexamen utfärdas.

Detta gäller gymnasiala slutbetyg från Vuxenutbildningen.

”Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2021-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen.  Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG – IG. Även nya betyg (A – F) kan ingå i ett slutbetyg”
Skolverket

Hur gör jag för att söka kurs/utbildning i en annan kommun?

Interkommunal ansökan, IKE-ansökan

Södertälje kommun erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar som du hittar under fliken utbildningar och kurser.

Är du skriven i Södertälje godkänns enbart i undantagsfall studier via andra kommuners kursutbud och risken är stor att du får avslag för din ansökan. Finns motsvarande kurs eller utbildning i Södertälje kommuns utbud ska du söka den.

Vill du ändå ansöka om att studera på annan ort gör du din ansökan på den aktuella kommunens hemsida. När du har gjort din ansökan skriver du under den med din namnteckning och mejlar eller postar den till oss. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Du måste skicka med kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett. Se till att du har signerat din ansökan och skickat med de kursintyg eller betyg som krävs. 

Mejl: vuxenutbildningen@sodertalje.se

Vanlig post: Vuxenutbildningen i Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje

Besöksadress: Västergatan 2, Södertälje

Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”

 

Hur söker jag till era kurser och utbildningar?

Till grundläggande och gymnasial (teoretiska och yrkesutbildningar) söker du via vår webbansökan.

Till Yrkeshögskola söker du via Webbansökan Yrkeshögskolan (YH). www.yrkeshogskolan.se/

Till Sfi ansöker du genom att besöka SFI-inskrivningens drop-in. Se tider.

Till Sfa Medicin ansöker du via ansökningsblanketter. www.sfx.se

Jag bor i en annan kommun men vill studera i Södertälje, hur gör jag?

Sökande från andra kommuner än Södertälje eller Nykvarn måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas. Du måste då fylla i en ansökan om interkommunal ersättning.

Jag har glömt mitt lösenord till webbansökan, hur får jag ett nytt?

Du klickar i "glömt lösenord" där du loggar in till din webbansökan och ett nytt lösenord skickas till den mail som du angav då du skapade ditt användarkonto.

Jag vill avbryta mina studier, vart vänder jag mig?

Ta kontakt med administrationen på din skola.

Kan jag byta från distans till klassrum och tvärtom, efter att kursen har börjat?

Ta kontakt med administrationen på din skola.

Prövningar

Om du vill höja ett betyg i en kurs kan du göra en prövning. Du kan också göra en prövning i en kurs du inte har betyg i. Läs mer om vad prövningar innebär.


Vi erbjuder inga prövningar i gymnasiekurser på Komvux Södertälje. Däremot kan du kontakta någon av våra utbildningsanordnare som erbjuder prövningar.

 

Här hittar du våra utbildningsanordnare.

Varför syns inte mina betyg på Antagning.se?

Vi skickar betyg som är registrerade i vårt datasystem från och med år 2012 till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har hand om antagningen. Betyg från tidigare år måste kompletteras av dig själv. Antagning.se hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning via Antagning.se.

Vart vänder jag mig för att anmäla sjukdom/sjukfrånvaro?

 

Kontakta skolan eller din lärare. Läkarintyg ska lämnas till din lärare.

Detta gäller samtliga studerande, oavsett utbildningsanordnare.

Har EU-medborgare rätt att studera i vuxenutbildningen?

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt
(arbete, studier) och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass (för att visa
medborgarskap). 

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Nej.  Från och med januari 2007 får man inte längre läsa om kurser med betyget minst godkänt. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.