Vanliga frågor

Här kan du se svaren på våra vanligaste frågor om vuxenutbildningen.

Behörighet

Har EU-medborgare rätt att studera på vuxenutbildningen?

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass (för att visa medborgarskap). 

Vem kan studera på vuxenutbildningen?

Vem kan studera sfi?

Sfi är för dig som är  folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn och som saknar grundkunskaper i svenska.

I Södertälje har du rätt att studera sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år.

Vem kan studera på grundläggande och gymnasial nivå?

Om du är folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn och saknar gymnasiala eller grundläggande kunskaper har du rätt att studera på vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Är du EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz?

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier samt kunna visa ett arbetskontrakt alternativt studieintyg och vara bosatt i Södertälje. 

Du kan behöva styrka din identitet med kopia på legitimation eller pass i samband inskrivningen.

Betyg och intyg

Får jag läsa om kurser för att för att höja mina betyg?

Nej.  Från och med januari 2007 får man inte längre läsa om kurser med betyget minst godkänt. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.

Hur gör jag om jag vill höja ett betyg?

Från och med januari 2007 får man inte längre läsa om kurser med betyget minst godkänt. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.

Du kan också göra en prövning i en kurs som du inte har betyg i. 

På Vuxenutbildningen i Södertälje utför vi prövning för:

 • dig som inte har studerat SFI de sista 6 månaderna eller om du har lärt dig svenska på egen hand. Läs mer om prövning på SFI 
 • våra gymnasiekurser som ingår i yrkespaketen Vård och omsorg och Barn och fritid.

Prövningar erbjuds även av vissa av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud. Här hittar du våra utbildningsanordnare

 

Hur gör jag om jag har utländska betyg?

Om du har utländska betyg behöver du ett utlåtande från UHR

Har du en utländsk utbildning behöver du ansöka om ett utlåtande från UHR där de gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

Ett utlåtande är ett kostnadsfritt digitalt dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utlåtandet behöver du bifoga till din ansökan om du vill studera hos oss.

Eftersom handläggningstiden för en bedömning är cirka 2−5 månader är det viktigt att du gör det så snart du kan. Du kan göra din ansökan till oss och bifoga utlåtandet senare men vi behöver utlåtandet innan vi kan ge dig en studieplats.

Med hjälp av bedömningstjänsten på UHR:s kan du direkt få veta vad din utbildning motsvarar.

UHR, Universitets- och högskolerådet, bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Information om hur du ansöker om ett utlåtande hittar du på UHR :s hemsida:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/

Vad är skillnaden mellan slutbetyg och gymnasieexamen?

Gymnasieexamen

 • Ska innehålla 2 400 poäng
 • Gymnasiegemensamma ämnen
 • Programgemensamma och fritt valda kurser
 • Gymnasiearbete 100 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa 1" får inte ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen.

Slutbetyg 

 • Ska innehålla 2 350 poäng
 • Kärnämnen 600 poäng
 • Fritt valda kurser 1 750 poäng 

Obs! Kursen "idrott och hälsa A/1" samt kursen "estetisk verksamhet" får inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen.

Nya studerande som påbörjar kurser efter den 1 juli 2012 (som inte tidigare har läst inom gymnasieskola eller Komvux) läser mot gymnasieexamen.

Tidigare studerande som påbörjat kurser före den 1 juli 2012 och som vill fortsätta eller återuppta studierna efter den 1 juli 2012 får läsa mot gymnasieexamen eller kan i vissa fall läsa mot slutbetyg.

Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli år 2025.

Vart lagras mina betyg?

Cirka två veckor efter kursslut finns betygen tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 kan du beställa via ditt studerandekonto på vår ansökningsportal.

Studerandekonto, ansökningsportalen/webbansökan

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Hur får jag ut mina betyg?

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje

Betyg för grundläggande och gymnasiala vuxenstudier

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 kan du beställa via ditt studerandekonto på vår ansökningsportal.

Studerandekonto, ansökningsportalen/webbansökan

Du väljer själv om du vill att betygen ska skickas till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta betyget i receptionen.

Så här gör du:

 1. Logga in på ditt  studerandekonto på Alvis
 2. Gå till fliken "Mina sidor"
 3. Välj "Beställ betyg"

Räkna med 1-2 veckors handläggningstid.

Cirka två veckor efter kursslut finns betygen tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Betyg för sfi-studier

Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter G och IG. Betyg G är ett godkänt betyg och IG är inte godkänt betyg. Du beställer betyg genom att mejla till  

Sfi-admin@skolasodertalje.se  

Äldre betyg och betyg från andra skolor i Södertälje kommun

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Hur får jag ut mitt slutbetyg/gymnasieexamen?

Du beställer slutbetyg/gymnasieexamen genom att maila till Vuxenutbildningen@skolasodertalje.se

Ange ditt personnummer (6 siffror) i mailet och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.

Vi har en handläggningstid på 3 veckor för utfärdande av slutbetyg och gymnasieexamen, så tänk på att göra din beställning i god tid!

För frågor, information eller slutbetygsplanering kontaktar du någon av våra studievägledare.

Efter 1 juli 2025 kan enbart Gymnasieexamen utfärdas.

Detta gäller gymnasiala slutbetyg från Vuxenutbildningen.

”Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2025-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen.  Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG – IG. Även nya betyg (A – F) kan ingå i ett slutbetyg”
Skolverket

Jag behöver betyg till högskola och universitet, hur gör jag?

Cirka två veckor efter kursslut finns betyg som är utfärdade av Södertälje Vuxenutbildning tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Sedan 2012 skickar Vuxenutbildningen i Södertälje regelbundet ALLA betyg som utfärdas av oss till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har hand om antagningen.

I samband med att du gör en ansökan på antagning.se hämtas betygen automatiskt upp från den nationella betygsdatabasen utan att du behöver göra något.

Om betyget är utfärdat tidigare än 2012 måste du själv komplettera betyget till dina sidor på antagning.se.

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Varför syns inte mina betyg på Antagning.se?

Cirka två veckor efter kursslut finns betygen tillgängliga både i Södertälje kommuns elevregister och i den nationella betygsdatabasen.

Om du inte ser dina betyg på antagning.se är det för att du inte har gjort någon ansökan. Uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng inhämtas enbart om du har ansökt till en utbildning via antagning.se.

Sedan 2012 skickar Vuxenutbildningen i Södertälje regelbundet ALLA betyg som utfärdas av oss till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har hand om antagningen.

Om betyget är utfärdat tidigare än 2012 måste du själv komplettera betyget till dina sidor på antagning.se.

På stadsarkivet kan du beställa äldre betyg från de flesta av Södertäljes kommunala skolor. 

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Betyg utfärdat av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 kan du beställa via ditt studerandekonto på vår ansökningsportal.

Studerandekonto, ansökningsportalen/webbansökan

Vad gör jag om jag saknar betyg?

Betyg krävs inte för studier på sfi eller på grundläggande nivå.

Om vill studera på sfi kontaktar du sfi-inskrivningen som hjälper dig att hitta rätt nivå.

Om du vill studera grundläggande kurser och inte har studerat på sfi eller på grundläggande nivå tidigare kan det vara svårt att veta vilken nivå du ska börja på. Du kan då behöva göra ett nivåtest.

För studier på gymnaisal nivå krävs förkunskaper i svenska och ibland även i andra ämnen. Saknar du betyg som styrker dessa kunskaper kan du antingen läsa en kurs som ger dig förkunskaper eller göra ett nivåtest.

Nivåtest görs för att du ska få veta på vilken nivå du ska börja dina studier. Mer om nivåtest

 

Hur får jag kursintyg och studieplan?

Kursintyg och studieplan

Ibland kan en studieplan och kursöversikt fungera som kursintyg och det kan du själv skriva ut eller ladda ner från ditt studerandekonto på Alvis.  Ibland krävs ett särskilt signerat kursintyg från administrationen, ett sådant beställer du av vuxenutbildningens administration.

Så här laddar du ner din studieplan:

 1. Logga in på ditt  studerandekonto på Alvis
 2. Gå till fliken "Mina sidor"
 3. Välj "Studieplan"
 4. Välj fliken "Kurser"
 5. Nu kan du se din kursinformation
 6. Tryck på skriv ut kursstart för att skriva ut eller ladda ner som PDF-fil

Studie- och yrkesplanering

Jag vet inte vad jag vill bli, vem kan hjälpa mig?

Våra karriärvägledare kan guida dig som inte vet vad du vill jobba med och vägleda dig som är osäker på vilken typ av arbete som skulle passa dina styrkor och din personlighet. De kan även hjälpa dig med information om vilka yrken och utbildningar som finns eller ge dig feedback på ditt CV.

Mer om karriärvägledning på vuxenutbildningen i Södertälje under fliken vägledning.

Där hittar du intresseguiden som ger dig info om lönenivåer, konkurrens och om hur många lediga jobb det finns att söka för just det yrke du är intresserad av.

Studietakt och poäng

Hur många poäng måste jag läsa?

Heltidsstudier på Vuxenutbildningen innebär att du läser 20 poäng per vecka. Deltids- eller halvtidsstudier på Vuxenutbildningen innebär att du läser 5, 10 eller 15 poäng per vecka.

Kurslängd

Vuxenutbildningen erbjuder kurser på 5, 10 och 20 veckor.

Studietakt

Inom vuxenutbildningen finns flera olika studietakter. Heltid, deltid 75%, halvtid 50% och deltid 25%.

Obs! För att dina studier ska vara studiemedelsberättigade hos CSN behöver du läsa minst på deltid 50%.

Heltidsstudier, 20 poäng per vecka

 • Du läser 100 poäng på 5 veckor
 • Du läser 200 poäng på 10 veckor
 • Du läser 400 poäng på 20 veckor

Deltidsstudier, 75% -  minst 15 poäng per vecka

 • Du läser 75 poäng på 5 veckor
 • Du läser 150 poäng på 10 veckor
 • Du läser 300 poäng på 20 veckor

Halvtidsstudier, 50% -  minst 10 poäng per vecka

 • Du läser 50 poäng på 5 veckor
 • Du läser 100 poäng på 10 veckor
 • Du läser 200 poäng på 20 veckor

Deltidsstudier, 25% -  minst 5 poäng per vecka

 • Du läser 25 poäng på 5 veckor
 • Du läser 50 poäng på 10 veckor
 • Du läser 100 poäng på 20 veckor

Hur många poäng behöver jag läsa för att få komvuxarbetet beviljat?

Behörighet/antal poäng

För yrkesprogram behöver du ha läst sammanlagt minst 950 gymnasiepoäng.

För högskoleförberedande program behöver du ha läst sammanlagt 1800 poäng.

Ansökan

Hur ansöker jag till kurser och utbildningar?

Sfi - svenska för invandrare

Till sfi ansöker du genom att skicka ett mail och tala om att du vill börja läsa sfi till: sfi-inskrivningen@sodertalje.se

Uppge namn, adress, telefonnummer och mejladress så att vi kan kontakta dig för nästa steg.

Sfx - Svenska för yrkesutbildade 

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. 

Mer information om SFX

Kontaktuppgifter till SFX

Sfm Svenska för medicinsk personal - sfm Huddinge (tidigare SFA, Södertälje)

Utbildningen handhas av Vux Huddinge som kan svara på frågor. Mer om hur du ansöker kan du läsa om på Vux Huddinges hemsida.

Kontaktuppgifter SFM

Information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav som finns kan du läsa om på Socialstyrelsens webbplats.

Grundläggande kurser

Till grundläggande kurser ansöker du via webbansökan. Mer om hur du gör och hur du hittar rätt kurs kan du läsa om här.

Gymnasiala yrkespaket

Till gymnasiala yrkespaket ansöker du via webbansökan. Mer om hur du gör och hur du hittar rätt kurs kan du läsa om här.

Gymnasiala fristående kurser

Till gymnasiala yrkespaket ansöker du via webbansökan. Mer om hur du gör och hur du hittar rätt kurs kan du läsa om här.

Yrkeshögskola

Till Yrkeshögskola söker du via Webbansökan Yrkeshögskolan (YH). www.yrkeshogskolan.se/

 

 

Jag har glömt mitt lösenord till webbansökan, hur får jag ett nytt?
 1. Gå till ansökningsportalen, webbansökan.
 2. Klicka på logga in och därefter i "glömt lösenord". Ett nytt lösenord skickas till den mail som du angav då du skapade ditt användarkonto.
 3. Eller logga in med bank-ID.
Hur gör jag för att söka kurs/utbildning i en annan kommun?

Interkommunal ansökan, IKE-ansökan

Är du skriven i Södertälje godkänns enbart i undantagsfall studier via andra kommuners kursutbud och risken är stor att du får avslag för din ansökan. 

Vill du ändå ansöka om att studera på annan ort gör du din ansökan på den aktuella kommunens hemsida. När du har gjort din ansökan skriver du under den med din namnteckning och mejlar eller postar den till oss. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Du måste skicka med kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du skickar in den i tid.  Obs! Vi har en handläggningstid på 1-2 veckor. Ansökningar som skickats in efter den 10 juni handläggs i augusti.

Se till att du har signerat din ansökan och skickat med de kursintyg eller betyg som krävs. 

Mejl: vuxenutbildningen@skolasodertalje.se

Vanlig post: Vuxenutbildningen i Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje

Besöksadress: Västergatan 2, Södertälje

Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”

Jag bor i en annan kommun men vill studera i Södertälje, hur gör jag?

Sökande från andra kommuner än Södertälje eller Nykvarn måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas.

Om du tycker att beskedet dröjer hör du av dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett med de kursintyg eller betyg som krävs och att du skickar in den i god tid.

Sfi-studier

Fyll i blanketten för ansökan om att studera på vuxenutbildningen i Södertälje som du laddar ner här och skicka den till din hemkommun för godkännande. När ansökan är komplett mejlar du eller postar den till oss. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Ladda ner blankett:

sfi-ike-ej-folkbokford-i-sodertalje använd.docx

Studier på grundläggande och gymnasial nivå

Du gör din ansökan på ansökningsportalen/webbansökan för Södertälje kommun.  När du är klar skickar du den till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Mer om hur du ansöker kan du läsa om under fliken kursutbud.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett med de kursintyg eller betyg som krävs och att du skickar in den i god tid.

Om du tycker att beskedet dröjer hör du av dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Får man läsa flera yrkespaket?

Ett yrkespaket är en dyr utbildning och det finns många medborgare i Södertälje som önskar en yrkesutbildning. Därför har vi 2-årsregeln som innebär att samma elev inte beviljas ytterligare en yrkesutbildning direkt efter den första.

Hur gör jag ör att söka svenska för yrkesutbildade, sfx?

Sfx - Svenska för yrkesutbildade 

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. 

Mer information om SFX

Kontaktuppgifter till SFX

Sfm Svenska för medicinsk personal - sfm Huddinge (tidigare SFA, Södertälje)

Utbildningen handhas av Vux Huddinge som kan svara på frågor. Mer om hur du ansöker kan du läsa om på Vux Huddinges hemsida.

Kontaktuppgifter SFM

Information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav som finns kan du läsa om på Socialstyrelsens webbplats.

Nivåtest, prövning och validering

Jag vill göra nivåtest, hur gör jag?

För att ta reda på vilken nivå du ska börja dina studier kan du göra ett nivåtest. Testet ger enbart information om vilken nivå du bör starta på och ger inte kursbetyg.

Så här anmäler du dig till nivåtest:

Läs igenom och klicka sen på länken till anmälan

 1. Välj ett ämne: ska du göra test i fler ämnen får du anmäla dig igen.
 2. Välj dag och tid i kalendern. (välj rätt tid och dag till ditt test!)
 3. Skriv in namn, telefon och mail
 4. Skriv in en kod du får på sms för att bekräfta att det är du som bokar.
 5. Klicka på boka ditt test   
 6. Du får ett mail om din bokade tid.
 7. AVBOKA test: Klicka på länken i mailet. Använd din kod för att logga in.
 8. Bekräfta sedan din avbokning. Nu kan någon annan använda din plats istället.
 9. Klicka på länken för att komma till anmälan

https://app.educateit.se/booking/sodertalje

Läs mer om nivåtest.

 

Kan man göra om ett nivåtest?

Nej, du kan inte göra om samma nivåtest flera gånger i följd. Om du gjort ett nivåtest måste det gå 6 månader innan du kan göra om samma nivåtest. 

Läs mer om nivåtest

Måste man göra alla delar av ett nivåtest?

Ja, du måste gör alla delar av nivåtestet.

Din nivå kan bara bedömas om alla delar av testet är genomförda.

Vad är skillnaden mellan nivåtest och prövning?

Nivåtest görs för att du ska få veta på vilken nivå du ska börja dina studier. Nivåtest ger inte kursbetyg. Testet ger enbart information om vilken nivå du bör starta på. Mer om nivåtest


Prövning kan du göra om du vill höja ett betyg i en kurs. Du kan också göra en prövning i en kurs du inte har betyg i. 

På Vuxenutbildningen i Södertälje utför vi prövning för:

 • Sfi kurser till dig som inte har studerat SFI de sista 6 månaderna eller om du har lärt dig svenska på egen hand.
 • Gymnasiekurser som ingår i någon av våra yrkespaketen Vård och omsorg och Barn och fritid.

Prövningar erbjuds även av vissa av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud. Här hittar du våra utbildningsanordnare

Prövningar

Prövning för gymnasiekurser

Södertälje Vuxenutbildning erbjuder prövningar i de gymnasiekurser som ingår i yrkespaketen VO och BF. För mer information om tider och anmälan är du välkommen att kontakta yrkesutbildningen@skolasodertalje.se.

Dessutom erbjuds prövningar av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud.

Här hittar du våra utbildningsanordnare.

Prövning för grundläggande kurser

Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder prövningar i grundläggande kurser hos externa utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud.

Här hittar du våra utbildningsanordnare

Prövning för SFI

Prövning i Sfi erbjuds inte för dig som studerat de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand. Du kan däremot ansöka om ett nivåtest.

 • Ansök om nivåtest genom att maila vuxenutbildningen@skolasodertalje.se

Betalning

 • Du betalar 500 kr för prövningen. Betalning sker senast en vecka före testet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri (gäller endast underkänd kurs från vuxenutbildningen).
 • Betalningsinformation får du i samband med anmälan.
 • Ta med dig ett kontoutdrag som betalningsbevis till prövningstillfället.
Validering av kompetens

Om du saknar betyg som styrker din kompetens

Validering innebär att du som redan har kompetens inom ett specifikt område kan få dina kunskaper kartlagda och bedömda. Du ska ha arbetat länge inom det område du söker validering för. Validering kan i vissa fall leda till en förkortad studietid.

Kartläggningen görs stegvis, inledningsvis av en studie- och yrkesvägledare och därefter av en yrkeslärare. Observera att ett betyg sätts först efter att en prövning genomförts. En prövning innebär att du gör skriftliga, praktiska och muntliga examinationer där läraren bedömer dina kunskaper utifrån kursens samtliga betygskriterier.

 

Gör en ansökan om validering genom att mejla

vuxenutbildningen@skolasodertalje.se

 

Länk till UHR för mer information:

För dig som vill studera

För dig som vill arbeta

Länk till UHR för information om vilka yrken som är reglerade i Sverige:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/Reglerade-yrken/

Valideringskartan

Det finns fler sätt än genom UHR att validera kompetens. Här kan du navigera dig genom de olika möjligheterna som finns:

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Stod-och-verktyg/Valideringskartan/

Studieform-Validering

Undervisning I klassrum

Du studerar dagtid enligt ett givet schema på skolan. Denna studieform är bra för dig som tycker om lärarledda lektioner med genomgång av de ämnen utbildningen innehåller.  Har du ingen erfarenhet av ämnena är undervisning i klassrum också ett bra val.

Distansundervisning

En studieform som passar bäst för dig som har studievana och helst även yrkeserfarenhet inom det valda området.

I varje kurs ingår ett eller flera prov på skolan, samt praktiska övningar i vissa kurser. Övriga examinationer lämnas in digitalt. Observera att muntlig komplettering förekommer.

Det är viktigt att du har tillgång till en dator och internetuppkoppling. Du behöver således kunna planera och strukturera dina egna studier.

Avbryta studier, byte, frånvaro och fusk

Vart vänder jag mig för att anmäla sjukfrånvaro?

Kontakta skolan eller din lärare. Läkarintyg ska lämnas till din lärare.

Detta gäller samtliga studerande, oavsett utbildningsanordnare.

Jag vill avbryta mina studier, vart vänder jag mig?

Om du vill avbryta dina studier tar du kontakt med administrationen på skolan där du studerar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen i Södertälje

Kontaktuppgifter till externa utbildningsanordnare

Kan man byta från distans till klassrum eller tvärtom , efter att kursen har börjat?

Om du vill byta studieform kontaktar du administrationen på din skola.

 

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen i Södertälje

Kontaktuppgifter till externa utbildningsanordnare

Vad menas med fusk och plagiat?

Med fusk menas att eleven använder sig av otillåtna hjälpmedel i samband med examinationer såsom skriftliga prov, inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Fusk innebär också att eleven helt eller delvis plagierar redan befintliga arbeten eller skriver examinationer med hjälp av AI (artificiell intelligens). Fusk handlar om att eleven försöker vilseleda vid bedömningen av dennes måluppfyllelse och kunskaper.

En elev som fuskar kan antas sakna förutsättningar för att klara den fortsatta utbildningen.

 

Åtgärder vid fusk och plagiat

Läraren rapporterar alla misstankar om fusk och plagiat till biträdande rektor som kallar eleven till ett samtal. Fusk och plagiat kan leda till att eleven avbryts från fortsatta studier.

 

Ekonomi och säkerhet

Kostar det något att studera?

Avgiftsfri utbildning

Södertälje kommuns sfi-utbildning samt grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning är avgiftsfri, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för kurslitteratur och annat studiematerial.

Studiemedel, CSN och studentkort

Studiemedel för kommunal vuxenutbildning

All kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är studiemedelsberättigade hos CSN. För att ansöka om studiemedel kontaktar du CSN direkt.

Sfi-studier är däremot inte studiemedelsberättigade.

Film: "Studiemedelsansökan steg-för-steg"

Filmen är även textad på engelska, arabiska, dari (valet heter persiska Afghanistan) och somaliska. Klicka på kugghjulet och välj undertexter.

Vad gäller för dig som läser sfi?

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du behov av försörjningsstöd kontaktar du Södertälje kommun för att ansöka om försörjningsstöd.

Om du får ersättning från A-kassa och vill studera på sfi

För att få A-kassa under tiden du studerar på sfi måste du först få ett godkännande från A-kassan.

Bidrag för dig som är arbetslös - studiestartsstöd

Studiestartsstöd

Bidrag för dig som är arbetslös

För dig som är arbetslös finns möjligheter att söka studiestartsstöd. Vissa arbetslösa kan under en kortare tid få bidrag för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet.

För att ansöka om studiestartsstöd kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. En handläggare får du när du anmäler dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen.

Så här ansöker du som bor i Södertälje

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen. (En handläggare får du då du anmäler dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen.) Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, startar din handläggare en ansökningsprocess som går vidare till en vägledare på vuxenutbildningen och slutligen till CSN.

Du måste först ha pratat med din handläggare på Arbetsförmedlingen och utformat en studieplan med en karriär/studievägledare. Det går inte att ansöka direkt hos CSN.

Du måste lämna din studieförsäkran inom 30 dagar från starten av perioden med studiestartsstöd. Vänta inte för länge!

Har du fått ditt beslut om studiestartsstöd efter att dina studier börjat? Då kan du lämna studie­försäkran inom 30 dagar från det datum som står på ditt beslut.

Läs mer om studiestartsstöd

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Du ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN.

Ett av flera villkor för att få omställnings­studiestöd är att du måste vara etablerad på arbetsmarknaden:

 • ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
 • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Läs mer om omställningsstudiestöd

Kränkning och diskriminering

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och vad gör du om du skulle bli utsatt?

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i en jämförbar situation och är förbjudet enligt lag. För att det ska vara orättvis behandling enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med sju diskrimineringsgrunder.

De sju diskrimineringsgrunderna är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Kränkande behandling är när någon blir behandlad illa. Det kan vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Om man blir illa behandlad och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier, till exempel om någon kallar dig fula ord som gör dig ledsen och som har att göra med din hudfärg, din funktionsnedsättning, din sexuella läggning eller din religion.

Skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra

Skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i enlighet med diskrimineringslagen och skollagen.

För dig som studerar på vuxenutbildningen i Södertälje gäller nedan rutin. Studerar du inte här hos oss kontaktar du skolan där du studerar.

Så här gör du om du skulle bli utsatt:

Om du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av en personal eller annan elev på skolan, ska du vända dig till din lärare eller kurator på skolan.

Kontaktuppgifter till skolans kuratorer hittar du på Vklass.

Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Oavsett är du alltid välkommen att kontakta skolans kuratorer.

 

Skyddad identitet

Om du har skyddade personuppgifter kontaktar du Terese Sköld på administrationen på Vuxenutbildningen i Södertälje så hjälper hon dig med dina frågor eller din ansökan.

E-post: terese.skold@sodertalje.se

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registera dig eller göra din ansökan via webbansökan.

Är jag försäkrad under studietiden?

Ja, kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom kommunen. En olycksfallsskada sker genom en yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.