Utbildningsnämndens ordförande på besök

Regeringen har utsett ordförande för utbildningsnämnden i Södertälje, Elof Hansjons, att ta fram förslag på hur yrkesvux i Sverige kan utvecklas. I dagarna träffade han elever och lärare på våra yrkesinriktade utbildningar för att möta vardagen här på skolan.

Elof är utbildningsnämndens ordförande i Södertälje och därmed ansvarig för vuxenutbildningen i Södertälje kommun. Han har också utsetts av regeringen till särskild utredare för yrkesvux i Sverige.

Utredningen ska ta fram förslag på hur den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Sverige bättre kan utvecklas och hur den kan anpassas efter de behov som finns på arbetsmarknaden.

”Först av allt vill vi därför få en bild av hur läget ser ut, därför var det viktigt att besöka komvux i Södertälje. Därefter ska vi ta fram förslag som ska presenteras i februari 2024.”, berättar Elof.

Södertälje är sedan årtionden en växande kommun med en av landets största verksamheter för språk- och yrkesinriktad vuxenutbildning. Biträdande rektor och lärare på de yrkesinriktade yrkespaketen var glada att få dela med sig av erfarenhet och kompetens.

Dagen inleddes med ett lektionsbesök på vårdutbildningen.

”Jag fick se prov på väldigt bra undervisning. Under lektionsbesöket på vård- och omsorgsprogrammet ledde en skicklig lärare en grupp elever som aktivt deltog i undervisningen och ställde bra frågor”, menar Elof.

Lektionsbesöket följdes av samtal både med skolans rektor samt biträdande rektor och lärare. Några av de senaste årens förbättringar som presenterades var:

  • Nivåtest och orienteringskurs inför de gymnasiala yrkespaketen: Genom att rusta eleven med tillräckliga språkkunskaper, ord, begrepp, yrkesspråk, värdegrundsfrågor skapas förutsättningar att klara av efterföljande yrkesutbildning med goda resultat. Därför har ett nivåtest för de som söker till våra yrkesutbildningar införts. De som inte klarar nivåtestet får läsa en orienteringskurs i svenska. Orienteringskursen skräddarsys och inriktas mot den kommande yrkesutbildningen som eleven sökt. Sedan vuxenutbildningen i Södertälje som första och enda skola i Sverige införde nivåtest och orienteringskurs inför de gymnasiala yrkespaketen har elevernas möjligheter att klara utbildningen ökat dramatiskt med tydlig effekt i betygen.
  • Förstärkt samarbete med EHT teamet: Vuxenutbildningen i Södertälje är en av få vuxenutbildningsverksamheter i Sverige som byggt upp ett elevhälsovårdsteam. Teamets arbete handlar om att utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt hjälpa och stödja lärare i deras dagliga arbete. Med det förstärkta samarbetet mellan de pedagogiska lagen för våra yrkespaket och EHT-teamet säkerställer vi att alla elever får möjlighet att fullfölja sin utbildning.
  • Strukturerade digitala kursplaneringar har skapat ökad kvalitet i undervisningen och gjort det lättare för elever att växla från distans till klassrum/dag och vice versa. Vi är nu så gott som 100% digitaliserade. Att vi redan innan pandemin bröt ut hade påbörjat den digitala utvecklingen möjliggjorde en smidig övergång till distansstudier för eleverna då restriktionerna infördes.
  • Utvecklade APL-strukturer som effektiviserar och förtydligar arbetet för APL-samordnare och kollegor med arbetsplatspraktik av högre kvalitet som resultat.
  • Systematiskt arbete med bedömning och betyg där en särskild grupp planerar och driver arbetet framåt säkerställer en kvalitativ och rättvis bedömning.

Även utmaningar diskuterades. Vuxenutbildningen i Södertälje tar emot allt fler elever som har stått utanför arbetslivet längre tider vilket ställer ökade krav på anpassningar och förbättringar.

”Vi är vana vid att lösa komplexa problem och det kändes fint att få visa Elof hur vi hanterar dem”, säger Kjell Hjelm, biträdande rektor för Södertälje kommuns yrkesinriktade vuxenutbildning i egen regi.