Nyheter

Eloge till Vuxenutbildningen

2022-10-18

Skolminister Anna Ekström gav särskild eloge till Södertälje Vuxenutbildning under ViS-konferensen förra veckan.

I veckan som gick träffades medlemmar inom Vuxenutbildning i samverkan – ViS för två dagars konferens med späckat schema. Närvarande var representanter för hela Sveriges vuxenutbildningar. Under dagarna avhandlades såväl aktuell forskning som frågor om kvalitet och framtid.

Konferensen inleddes med nämndordförande i UK Södertälje Elof Hansjons, som är regeringens utredare för långsiktig och anpassad yrkesutbildning.

Anna Ekström kuppade konferensen som hemlig gäst under tisdagens seminarie "Om vuxenutbildningen själv får välja". Hon ville tacka den samlade vuxenutbildningen för gott samarbete under åren och framförde en särskild eloge till Södertälje vuxenutbildning och dess rektor Achilles French.

ViS tackade henne för mycket gott samarbete under de 6 år som hon har varit utbildningsminister.

Rektor för vuxenutbildningen i Södertälje, Achilles French, berättar:

Södertälje vuxenutbildning har under åren etablerat, och verkat, i en mängd olika samarbeten med skolverket, utbildningsdepartementet, andra kommuner, samordningsförbundet Södertälje, Stockholms- och Linköpings universitet, olika yrkesråd och rektorsnätverk, AF, SKR och StorSthlm. Vi tror att en viktig framgångsfaktor är att ständigt kunna hålla blicken både på omvärldsbevakningen och på det egna systematiska kvalitetsarbetet samt kombinera det som utvecklas inom den egna verksamheten med det vi kontinuerligt lär oss från forskning och beprövad erfarenhet.    

Vi känner ett stort ansvar att fortsätta vårt framgångsrika arbete med att både förvalta och utveckla en kvalitativ vuxenutbildning, både för medborgarna i Södertälje men också för rikets alla andra kommuner.