Vikarie - Vård och omsorg

Olika miljöer för en vikarie inom vård och omsorg

Välkommen att arbeta som vikarie hos oss!

Vi behöver fler tim- och semestervikarier!

Som timvikarie anställs du och får dina uppdrag från Bemanningsservice och får en placering på en eller flera arbetsplatser där du hoppar in vid semester eller frånvaro. Under sommaren finns det möjlighet att få ett schema.

Är du utbildad undersköterska, är mitt i en pågående utbildning eller har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg - skicka in din intresseanmälan nu.

 • Att arbeta som vikarier innebär att du erbjuds kortare vikariat på olika enheter, oftast med kort varsel. Vikariat uppstår när ordinarie personal har frånvaro av olika skäl samt har ledigt under sommaren.
 • Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
 • Du ska ha ett intresse att arbeta med människor och trivas med oregelbundna tider. Du förväntas agera som en god företrädare för Södertälje kommun.

Skicka in din intresseanmälan här: Ansökan till timvikarie 


Bemanningservice tillsätter vikarier 

Vi tillsätter ca 5 000-7 000 arbetspass i månaden med vikarier. Passen är fördelade på kommunens ordinarie boenden, särskilda boenden, LSS grupp- och serviceboenden samt personlig assistans.

Bemanningsservice arbetar i personalplaneringssystemet Time Care Pool (TC-Pool).

 • Du lägger in de tider du kan arbeta. Vi förväntar oss att du kan arbeta den tillgängliga tiden du registrerat.
 • Du kommer att kunna bli direktbokad på ett arbetspass som ligger inom ramen för din tillgänglighet på en arbetsplats du är introducerad på.
 • Du kommer endast få en sms-bekräftelse när du blivit bokad.

Är du redan timvikarie i kommunen? Här loggar du in på Time Pool

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss?

Att vara timvikarie hos oss innebär att:

 • Du får en värdefull erfarenhet inför fortsatta studier
 • Du får in en fot på arbetsmarknaden
 • Du får välja dina egna arbetstider
 • Du får ta ut friskvårdsbidrag

Krav:

För att jobba som timvikarie hos oss behöver du vara minst 18 år, behärska svenska i tal och skrift och ha en god datorvana.

Körkort är ett krav i många av våra verksamheter.

Utbildning och erfarenhet:

Vi ser gärna att du även har några/någon av följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, funktionsnedsättningar inom autismspektrum samt hot och våld.
 • Utbildad undersköterska gärna med påbyggnadsutbildning.
 • Omvårdnadsprogrammet, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Undersköterska i Södertälje kommun:

För att du ska få inneha titeln undersköterska i Södertälje kommun behöver du ha följande kurser godkända.

 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 350 poäng
 • Medicin 1 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor 100 poäng
 • Psykiatri 1 100 poäng
 • Psykologi 1 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 50 poäng
 • Specialpedagogik 100 poäng
 • Svenska 100 poäng
 • Programfördjupning 300 poäng

Gäller gymnasiebetyg utfärdade från år 2011.

FAQ
Vad kan arbete inom hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende innebära?

Hemtjänsten

Syftet är att stärka individens möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt och öka möjlighet att bo kvar i sitt egna boende. Att arbeta här kan innebära allt ifrån att hjälpa till med enklare sysslor några gånger per månad till stöd med mer omfattande omsorg flera gånger per dag. Exempel på arbetsuppgifter: hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, städning, handling, matlagning och att följa med brukarna på olika ärenden, exempelvis till vårdcentral eller tandläkare.

Vård- och omsorgsboende

Hit kommer en brukare som inte klarar av att bo kvar hemma. Här har alla en egen lägenhet och det finns alltid omsorgspersonal på plats. Precis som i hemtjänsten är arbetsuppgifterna på ett vård- och omsorgsboende anpassade efter brukarens behov. Exempel på arbetsuppgifter: hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien, städning, agera stöd vid måltider och stödja brukarna i deras sociala samvaro.

Personlig assistans
Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett högt omvårdnadsbehov. Oftast arbetar du ensam.

LSS servicebostad
Servicebostad är till för den som klarar mycket på egen hand men har behov av stöd och hjälp ibland. De som bor i en servicebostad klarar det mesta i livet på egen hand men har behov av stöd i det man inte klarar av själv i sin vardag eller vid särskilda aktiviteter. Stödbehovet kan vara att laga mat, planera och genomföra inköp, påminnelser för att komma iväg till daglig sysselsättning med mera. Stödbehovet är individuellt och kan finnas i alla delar av den dagliga livsföringen.

LSS gruppbostad
Gruppbostaden är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet att umgås med andra, träna sociala färdigheter och få stöd av personal. De personer som bor i en gruppbostad har behov av hjälp och stöd dygnet runt, att personal är nära och tillgängliga för att ge direkt och spontant stöd flera gånger om dagen. Stödet innefattar moment med omvårdnad, matlagning, städning, hygien, klädsel och förflyttning inom och utanför bostaden samt stöd kring att vara tillsammans med andra, vänner och familj. Stödet innefattar även möjliggörande och genomförande av fritidsaktiviteter.

Boendestöd
Boendestöd är en insats via socialtjänstlagen och riktar sig till personer som klarar stora delar av sin livsföring på egen hand. Personerna har dock behov av stöd med vissa moment för att uppnå skälig levnadsnivå. Brukarna klarar det mesta i livet på egen hand men har behov av stöd då och då eller vid särskilda aktiviteter. Stödbehovet kan vara att laga mat, planera och genomföra inköp, påminnelser för att komma iväg till daglig sysselsättning, upprätthålla sociala kontakter, bryta isolering, behålla sin bostad, betala räkningar, ha kontakt med myndigheter, med mera

Daglig verksamhet
Arbetet innebär att du finns med personen när den genomför de aktiviteter vi har som daglig verksamhet. Aktiviteterna är kreativa och bygger på ett intresse hos personen.

Efter ansökan

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju.

Du kommer få berätta om din bakgrund och varför du sökt arbetet som timvikarie. 

Vi kommer att informera dig om hur det är att vara anställd som timvikarie via Bemanningsservice i Södertälje kommun.

Vi vill att du vid intervjun tar med dig dina betyg, ta gärna med ett utdrag ur belastningsregister och aktuella referenser.

Introduktion:

Introduktionen är uppdelad i två delar.

Om vi beslutat oss att gå vidare och anställa dig som timvikarie kommer Bemanningsassistenten vid anställningen att informera dig om Södertälje kommuns allmänna riktlinjer och rutiner för Omsorgskontoret. Samt informera dig om Time Care Pool vårt bemanningsplaneringssystem.

Introduktion nummer två kommer att vara på arbetsplatsen Bemanningsservice bedömt att du ska introduceras på utifrån dina tidigare erfarenheter.

Vad är ett AD-konto?

Ditt AD-konto behöver du till följande:

 • Logga in på kommunens datorer
 • Dokumentera i LifeCare
 • Logga in på Självservice

 

Självservice är vårt löne-och frånvarorapporteringssystem och här ser du även din lönespecifikation.

Här ska du själv:

 • registrerar ditt/dina barns personnummer
 • ändrar ditt telefonnummer om du byter nummer
 • ändra din adress om du flyttar

Gå under ”Mina uppgifter” och gör ändringarna under fliken Namn/Adress. Glöm inte spara.

Du kommer innan du gått din arbetsplats introduktionen få ditt AD-konto från en av Bemanningsassistenterna.

Inlogg i Time Care Pool (TC-Pool):

Du som timvikarie kommer att få inloggningsuppgifter till TC-Pool av Bemanningsassistententerna efter att du gått din arbetsplats introduction och blivit knuten till en arbetsplats.

Tillgänglighet i Time Care Pool (TC-Pool):

Du måste vara aktiv användare av Time Care Pool (TC-Pool).

Det innebär att du kontinuerligt måste uppdatera din tillgänglighet. Ta bort tid när du är otillgänglig och registrerar tid du kan arbeta.

Vi förväntar oss att du kan arbeta den tillgängliga tiden du registrerat.

Har du tekniska problem med att lägga dig tillgänglig tar du omedelbart kontakt med Bemanningsservice.

Bokning sker via TC- Pool:

Utifrån din registrerade tillgänglighet i Time Care Pool (TC-Pool) kommer du att kunna bli direktbokad på en arbetsplats du är introducerad på.

Om flera personer är tillgängliga under samma tid som arbetspasset kommer den timvikarien som är bäst lämpad att bli bokad.

Du får alltid en smsbekräftelse när du har blivit bokad. Du måste nu infinna dig på arbetsplatsen den tid du är bokad för.

Löneutbetalning:

Din lön betalas ut den 25:e månaden efter att du arbetat. Till exempel; har du arbetat i september månad får du betalt för dina arbetspass den 25:e oktober.

I Södertälje kommun skickar vi inte ut någon lönespecifikation eftersom de finns lagrade i Självservice.

Ta bort bokat arbetspass eller byte av arbetspass:

Ett bokat pass är en ömsesidig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär att du är garanterad ett arbetspass.

Det är endast orsaker som sjukdom, vård av barn eller s.k enskilda angelägenheter enligt AB som gör att du kan avboka ett arbetspass.

Ringer du till oss på Bemanningsservice kommer vi att hänvisa dig till ansvarig enhetschef på arbetsplatsen du är bokad på.

Anmälan vid oplanerad frånvaro:

Vid oplanerad frånvaro, sjukdom eller vård av barn, har du som medarbetare en skyldighet att ringa till ansvarig enhetschef på arbetsplatsen du är bokad på.

Om din frånvaro är vård av barn måste du själv registrera ditt/dina barns personnummer i Självservice. Annars kommer inte din frånvaro att kunna registreras.

Problem med att logga in på TC-Pool/ Adkonto:
 • Vid problem med TC-Pool – Ring Bemanningsservice på tlf 08-5230 4110
 • Vid problem med ditt adkonto – Ringer du helpdesk på tlf 08-5230 1075

Vill du göra skillnad för våra brukare/boenden inom äldreomsorgen och inom VFF-verksamheterna i sommar? Då ska du anmäla dig som semestervikarie!

Läs mer och ansök via denna länk

Bemanningsservice (BS) öppettider:

Måndag-fredag
06:30-17:00

Lördag-söndag och helgdag
06:30-15:00

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer:
08-5230 4110

E-post:
bemanningsservice@sodertalje.se

 

Här är länken till Time Care Pool för dig som redan är vikarie hos oss

För att komma till inloggning