Praktik för unga

Södertälje kommun erbjuder feriepraktikplatser för kommunens skolungdomar. Feriepraktik är ett handlett sommarjobb.

Du som är ungdom, folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2005 eller 2006 kan söka feriepraktik för 2023.

Du som är född 2003 eller 2004 och har särskilda behov kan också söka. Kontakta din SYV eller kurator på din skola för hjälp.

Ansökningsportalen har stängt för i år.

Tidigare år har feriepraktik även erbjudits till elever som slutar årskurs nio. Nu sker en förflyttning där målsättningen är att kunna matcha feriepraktikplatserna med gymnasieprogrammen. Utvärderingar som gjort av feriepraktiken 2021 och 2022 (verksamhetsbesök och enkätundersökningar) visar också att praktiken blir mer välfungerande för alla om ungdomarna är äldre. Som grund för detta ligger ett beslut i Utbildningsnämnden.

Feriepraktikanterna berättar.

Här berättar Filip, Moa och Simon om hur det är att sommarjobba på Telge.