Ansökan om odlingsstöd för föreningar

Ansökan om odlingsstöd för föreningar

Föreningens ordförande har godkänt denna ansökan:

Personuppgifter - GDPR

Vi kommer endast att använda de personuppgifter som lämnas här i syfte att kontakta er angående odlingsrådgivning. Uppgifterna kommer att raderas efter att all handläggning är klar.

Ni har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar om hur vi använder era personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.sodertalje.se/gdpr.

Personuppgifter - GDPR

Vi kommer endast att använda de personuppgifter som lämnas här i syfte att kontakta er angående odlingsrådgivning. Uppgifterna kommer att raderas efter att all handläggning är klar.

Ni har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar om hur vi använder era personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.sodertalje.se/gdpr.