Broöppning realtidsdata med IoT

En bild föreställande Mälarbron i uppfällt läge

Vi har tillsammans med Sjöfartsverket och med hjälp av en IoT-uppkopplad enhet ansluten till Mälarbrons styrsystem infört en realtidsuppdaterad statusrapportering av Mälarbron.

IoT-enheten plockar upp data från Mälarbrons styrsystem och kommunicerar trådlöst över Södertäljes LoRaWAN-nät status för om bron är upp- eller nedfälld.

Data för "Uppfälld" baserad på när bron börjar signalera med blinkande lampor och bommen fälls ner och "Nedfälld" när bommen har fällts upp och lamporna slutat blinka.

I dagsläget visas enbart när bron faktiskt är upp- respektive nedfälld och ingen data finns för planerade broöppningar mer än Sjöfartsverkets hemsida som visar på när bron kan komma att fällas upp.

Realtidsdata över broöppningen används inom Samhällsbyggnadskontorets gata och trafik som en viktig datapunkt kopplat till trafikträngsel, partikelhalter med mera.

Data är även värdefullt för hemtjänstens personal och för medborgare och publiceras öppet i Södertäljes öppna data-portal, på kommunens hemsida och i Södertäljeappen.

Idén om att samla in data och publicera detta för Mälarbron var ett av bidragen i Hack for Södertälje 2022.

Status Mälarbron

Laddar data