Museets historia

Museets historia

Bild på Oxbacken ca 1860-tal i Södertälje

Östra Södermanlands kulturhistoriska förening, ÖSKF, bildades år 1918. Föreningens ändamål var, "att i ett museum undan förstörelsen rädda och bevara de föremål av värde, som ännu kunna finnas kvar som minnen av och vittnesbörd om våra förfäders liv och verk". Snart kom idén att även skapa ett friluftsmuseum som komplement till den vanliga museiverksamheten.

Föreningens medlemmar åkte runt på landsbygden kring Södertälje och samlade in föremål. 1922 skrev doktor Sjögren, "Jag hade tillfälle att bese flera byggnader av stort kulturvärde. En sådan finnes i Råby, Grödinge. Denna byggnad vore väl värd att räddas och fylla en plats i ett blivande Södertälje-Skansen!".

Några år senare, 1929, lyckades föreningen få Södertälje stad att upplåta Amerikaberget som en plats för ett friluftsmuseum. Dit flyttades kvarnen från Nora på Mörkö och Råbystugan från Grödinge. Under årens lopp kom sedan den ena byggnaden efter den andra på plats.

År 1947 flyttades det första huset från Södertälje centrum till Torekällberget, till ett planerat stadskvarter på museet. Vid början av 1960-talet revs stora delar av Södertäljes gamla stadskärna. Fyra kvarter på Storgatans östra sida revs och ersattes av moderna byggnader. Några av de gamla byggnaderna flyttades till Torekällbergets stadskvarter.

Ungefär samtidigt blev Torekällberget ett kommunalt museum. ÖSKF skänkte alla sina föremål och byggnader till kommunen. I utbyte tog kommunen på sig ansvaret för vården och driften. Torekällbergets museum är idag en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Södertälje