Personal

KONTAKT


Kansli
Torekällberget
08-523 014 22
____________________________

PERSONAL

Museichef
Eva Skyllberg 
08-523 021 18

Stadsantikvarie kulturmiljövård och byggnadsvård
Emma Tibblin
08-523 034 93

Intendent pedagogik och kulturhistoriska program
Susanna Lovén
08-523 038 16

Antikvarie föremål- och fotosamlingarna
Eva Hakanen
08-523 021 14

Intendent kommunikation och gestaltning
Kristina Svidén
08-523 014 34

Ekonomiassistent och gruppledare för områdesgruppen
Kristine Fransson
08-523 049 52

Intendent butik och entréer
Fanny Rehnström 
08-523 049 95
08-523 018 87

Gruppledare för djurskötarna
Nadja Dahlström 
08-523 024 54

Djurskötare och ansvarig för rekvisitakläder/arbetskläder
Catrin Nygårdh
08-523 024 54

Djurskötare och ansvarig för Biologiska museet
Sunniva Derksen Farbu
08-523 02454

Museivärd och ansvarig för Lilltorpet
Lena Johansson
08-523 049 56

Trädgårdsmästare trädgårdar och odlingar 
 -
08-523 049 55

Arbetsledare områdesskötsel och tågen
Peter Karlsson
08- 523 049 28

Arbetsledare kafé och bageri  
Sisia Lopez Muller 
08-523 037 17