Personal

Museichef
Stefan Sundblad
08-523 021 18

Kansli
Kristine Fransson
08-523 014 22

Gruppledare för djurskötarna och Biologiska museet
Hanna-Märtha Bergström
08-523 024 54

Djurskötare
Nadja Dahlström, Johanna Hjorter
08-523 024 54

Pedagogik och kulturhistoriska program
Susanna Lovén
08-523 038 16

Föremålsantikvarie
Annika Suomio-Ulander
08-523 021 14

Information och utställningar
Kristina Svidén
08-523 014 34

Kulturmiljövård, kulturmiljöprogrammet
Emma Tibblin
08-523 034 93

Trädgårdar
08-523 049 55

Handelsboden
Fanny Rehnström (vik)
08-523 049 95
08-523 018 87