Personal

Museichef
Eva Skyllberg 
08-523 021 18

Stadsantikvarie kulturmiljövård och byggnadsvård
Emma Tibblin
08-523 034 93

Intendent pedagogik och kulturhistoriska program
Susanna Lovén
08-523 038 16

Antikvarie föremål- och fotosamlingarna
Eva Hakanen
Eva Hakanen
08-523 021 14

Intendent kommunikation och utställningar
Kristina Svidén
08-523 014 34

Kansli och gruppledare för områdeslaget
Kristine Fransson
08-523 014 22

Gruppledare för djurskötarna
Nadja Dahlström 
08-523 024 54

Djurskötare och ansvarig för rekvisitakläder/arbetskläder
Catrin Nygårdh
08-523 024 54

Museivärd ansvarig för Lilltorpet
Lena Johansson
08-523 049 56

Trädgårdsmästare för trädgårdar och odlingar 
 -
08-523 049 55

Intendent handelsbod och entréer
Fanny Rehnström 
08-523 049 95
08-523 018 87

Arbetsledare områdesskötsel och tågen
Peter Karlsson
08- 523 049 28

Caféansvarig  
Sisia Lopez Muller 
08-523 037 17