Personal

En piga lagar mat

KONTAKT


Kansli

Torekällberget
08-523 014 22

Handelsboden

08-523 018 87
____________________________

PERSONAL

Museichef

Viveka Andersson
08-523 021 18

Stadsantikvarie kulturmiljövård och byggnadsvård

Emma Tibblin
08-523 034 93

Intendent pedagogik och kulturhistoriska program

Susanna Lovén
08-523 038 16

Antikvarie föremål- och fotosamlingarna

Eva Hakanen
08-523 021 14

Intendent kommunikation och utställningar

Kristina Svidén
08-523 014 34

Ekonomiadministratör

Madelene Tvingborn Carlsson
08-523 049 52

Gruppledare Handelsboden

Fanny Rehnström 
08-523 049 95

Gruppledare djurskötarna

Nadja Dahlström 
08-523 024 54

Djurskötare och ansvarig för rekvisitakläder/arbetskläder

Catrin Nygårdh
08-523 024 54

Museivärd

Tora Lindström

Trädgårdsmästare 

Erika Grape
08-523 049 55

Vaktmästare

Sebastian Dawson
08-523 048 88

 

Arbetsledare kafé och bageri 

Sisia Lopez Muller 
08-523 037 17