Personal

Museichef
Stefan Sundblad
08-523 021 18

Kansli
Kristine Fransson
08-523 014 22

Gruppledare för djurskötarna och Biologiska museet
Hanna-Märtha Bergström
08-523 024 54

Djurskötare
Nadja Dahlström
08-523 024 54

Pedagogik och kulturhistoriska program
Susanna Lovén
08-523 038 16

Föremålsantikvarie
Annika Suomio-Ulander
08-523 021 14

Information och utställningar
Kristina Svidén
08-523 014 34

Kulturmiljövård, byggnadsvård
Emma Tibblin
08-523 034 93

Trädgårdar
Stina Walfridson-Rigner
08-523 049 55

Handelsboden
Fanny Rehnström 
08-523 049 95
08-523 018 87

Områdesskötsel, rekvisita
Håkan Österås
08- 5230 2150