Jubileumsutställning

2019 fyllde Torekällberget som friluftsmuseum 90 år. Det uppmärksammades på olika sätt. I handelsboden gjordes en utställning om friluftsmuseets historia.

År 1929 flyttades en bondgård från Råby by och en väderkvarn från Nora i Sörmland till ett högt berg i Södertälje. Det blev startskottet för Torekällbergets friluftsmuseum. Under årens lopp har sedan den ena byggnaden efter den andra kommit på plats.


Föremålen

Östra Södermanlands kulturhistoriska förening, ÖSKF, bildades år 1918. Föreningens ändamål var, "att i ett museum undan förstörelsen rädda och bevara de föremål av värde, som ännu kunna finnas kvar som minnen av och vittnesbörd om våra förfäders liv och verk".
Föreningens medlemmar åkte runt i och kring Södertälje och samlade in föremål till det nybildade museet. I montern visas några av föremålen som föreningen samlade in.

Husen på Landet

"Jag hade tillfälle att bese flera byggnader av stort kulturvärde. En sådan finnes i Råby, Grödinge. Denna byggnad vore väl värd att räddas och fylla en plats i ett blivande Södertälje-Skansen!", skrev doktor Sjögren år 1922, medlem i ÖSKF.
Sju år senare flyttades Råbystugan från Grödinge samt kvarnen från Nora på Mörkö till ett högt berg ovanför Södertälje centrum. Torekällbergets friluftsmuseum invigdes den 7 juli 1929. Under årens lopp kom sedan den ena byggnaden efter den andra på plats runt huvudbyggnaden.

Husen i Staden

Vid början av 1960-talet revs stora delar av Södertälje centrum. Den äldre bebyggelsen revs och ersattes av moderna byggnader. Några av de äldre husen räddades genom att flyttas till Torekällbergets stadskvarter. I samma veva skänkte ÖSKF alla sina föremål och byggnader till kommunen. I utbyte tog kommunen på sig ansvaret för vården och driften.