Röster från 1800-talets Södertälje

Under 2019 spelade museet in texter som på olika vis berättar om småstaden Södertälje under 1800-talet. Annonser i tidningar, artiklar, bouppteckningar, memoarer, recept, brev och annat. Källor till historien som låter var och en fundera över vad källan berättar.Herman Sätherbergs om invigningen av Södertälje kanal 1819

Uppläsning av en text ur Herman Sätherbergs "Lefnadsminnen : Berättelser, reseintryck och sedemålningar m. m. från min ungdomstid." Utgiven 1896. Herman Sätherberg var 7 år gammal när han besökte invigningen av Södertelge kanal.
Herman Sätherberg (1812-1897) var läkare och diktare, mest känd för att ha skrivit texten till studentsången.

 

  • Uppläsare: Ilmar Eskander, född 2010, från Södertälje.
  • Film: I fimen ser vi vatten som flyter förbi slussplatsen från 1819. I vattnet framtonar inskriptionen vid gamla slussen om Carl XVI:s invgnng samt ett ångfartyg som kan ha liknat Amfitrite.
  • Produktion: Per Georg Sörås i samarbete med Torekällbergets friluftsmuseumAlma Pagels om julen i Pagelska gården

Alma Pagels emigrerade tillsammans med sin far Albert till Amerika. I det nya landet skrev hon enligt uppgift en uppsats om julen hos fastrarna i Södertälje. Huset hon tillbringade julen i är sen många år uppflyttat till Torekällberget och vi kallar det Pagelska gården. Almas beskrivning har vi använt när vi iordningsställer julfirandet i Pagelska gården. Alma levde tills hon var 101 år och grundade en skola i Conneticut, som än idag bär hennes namn.

  • Uppläsare: Hedda Malmberg, 2019
  • Film: Hedda, i roll som Alma , lackar valnötter att hänga i granen inne i Pagelska gården på Torekällberget.