Fornbacka

Fornbacka fritidsgård ligger mitt i stadsdelen Fornhöjden. Från Fornhöjden har man en otrolig utsikt över Södertälje och man kan till och med se ända till Globen i Stockholm. Ungas personliga utveckling, inflytande och delaktighet är centralt för Ung fritids arbete och det märks på utbudet. I gårdens basutbud finns läxhjälp, samtal och ett varierande utbud av sport och kulturaktiviteter.

Fritidsgården, som är inrymd i Fornbackaskolan, är en betydelsefull mötesplats för ungdomar mellan 13-18 år. Fornbacka har också tillgång till skolans gympasal på kvällarna och en helt eget gym samt en maffig biograf. Fornbacka fritidsgård erbjuder också ungdomarna möjligheten att lära sig allt om ekologiskt mat och närodlat. Men även kan man lära sig om biodling och ta fram gårdens egna ekologiska honung.