Övriga mötesplatser

Här hittar du information om andra mötesplatser för unga som drivs utanför kommunal regi. Men ibland med föreningsstöd av Södertälje kommun.

Saknas din mötesplats? Kontakta gärna oss då

Mötesplats Enhörna expand_less expand_more

Mötesplats Enhörna är en ideell förening som vill ge alla Enhörnabor, oavsett ålder, tillfälle till en aktiv och berikande social samvaro. 

Mötesplats Enhörna erbjuder ett brett program för ung som gammal. Oavsett om man är intresserad av tv-spel, bingo, musik eller historia.

Föreningslokalen är centrum för alla aktiivteter och hittas bredvid ICA Hörnan (Bäverstigen 1B).

Aktuell information och program hittar du på Mötesplats Enhörnas facebooksida. 

Tjejhuset expand_less expand_more

Tjejhuset är en ungdomsverksamhet inom Södertörns Blåbandsförening. Här träffas unga tjejer mellan 13- 23 år och pratar, fikar, lyssnar på föreläsningar, tränar yoga och är kreativa i vår skaparverkstad.

Tjejgrupper

Har du upp­levt något som du vill dela med andra? Tjej­grup­per är för dig som vill möta andra tje­jer i en lik­nande livs­si­tu­a­tion. I en sam­spe­lande tjej­grupp kan du foku­sera på din själv­känsla och bli pep­pad av andra.

Individuella samtal

Har du ingen att prata med? På tjej­hu­set finns det all­tid möj­lig­het att prata om livet, glädje och kär­lek till­sam­mans med vår per­so­nal. Vi har tyst­nads­plikt. En sam­tals­tid kan ord­nas utan tidsbokning.

För mer information besök gärna Tjejhusets hemsida