Rösberga

Portarna är alltid öppna för dig som är 13 till 17 år på Rösberga. Våra stora fräscha lokaler är renoverade av ungdomarna själva. Rösberga fritidsgård ligger centralt mellan två olika bostadsområden, Ronna & Linahage.

På Rösberga fritidsgård finns ett stort allaktivtetsrum, café, dator rum och en biosalong med superlyxiga fåtöljer. Utanför gådern finns både grusplan, fotbollsplan, amfiteater och massor av natur.

Rösberga fritidsgård strävar efter maximalt ungdomsinflytande och har därför ett antal olika projektgrupper så som gårdsråd, arrangemangsgruppen, cafégruppen, DJ’s och tjejgruppen. Rösberga kommer aldrig vara klart utan välkomnar alltid de ungas egna idéer om allt från övernattningar, spelkvällar, utställningar, diskussionsteman och turnéer.

Rösberga är en av Ung fritids sju mötesplatser och drivs av Södertälje kommun. Ungas personliga utveckling, inflytande och delaktighet är centralt för Ung fritids arbete och det märks på utbudet. I gårdens basutbud finns läxhjälp, samtal och ett varierande utbud av sport och kulturaktiviteter.