Järna

Järna fritidsgård ligger i Futurum. Futurum har tidigare varit Folket Hus och ligger centralt belägen i Järna centrum. Kreativitet och mångfald är nyckelord för Järnas fritidsgård.

Järna fritidsgård har en motorverkstad och arrangerar ibland LAN. Musik är också extra viktigt i Järna som har en studio och ofta livespelningar med lokala talanger och up-and-coming-band från hela landet. Ungdomarna som sköter café, garderob och är dj:s på fritidsgården ingår i en gårdsgrupp. I gårdsgruppen arbetar man i ungefär ett år och avslutar med en resa.

Järna fritidsgård är en av Ung fritids sju mötesplatser och drivs av Södertälje kommun. Ungas personliga utveckling, inflytande och delaktighet är centralt för Ung fritids arbete och det märks på utbudet. I gårdens basutbud finns läxhjälp, samtal och ett varierande utbud av sport och kulturaktiviteter. Gården är till för dig som är 13-18 år.