Kontakta ledningen

Skolledning

Rektor för Vuxenutbildningen i Södertälje,
utbildningar i egen regi:
Achilles French

E-post: achilles.french@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor med ansvar för ledningsstöd och processledning i egen regi: Eulali Ardanian

E-post: eulali.ardanian@skolasodertalje.se

 

Administrativ chef: Elin Berglund

E-post: elin.berglund@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor för sfi- dag (100% studieväg 1,2,3):
Staffan Holst

E-post: staffan.holst@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor för grundläggande kurser
svenska som andraspråk, sfi flexi och sfi distans:
Sofia Boutsifakos

E-post: sofia.boutsifakos@skolasodertalje.se

 

Biträdande rektor för Gymnasiala yrkesutbildningar:
Kjell Hjelm

E-post: kjell.hjelm@skolasodertalje.se

 

Rektor för Vuxenutbildningen i Södertälje,
utbildningar i extern regi:
Andreas Thun

E-post: andreas.thun@skolasodertalje.se