Grundläggande kurser

Vill du studera till ett jobb eller byta karriär? Är du vuxen och saknar behörighet till din drömutbildning? Nå dina mål och läs in grundskolan som vuxen.

Klicka på ikonen för arabisk eller engelsk text.

Grundläggande kurser

Vi erbjuder kurser för dig som vill utveckla din svenska, förbereda dig för ett yrke eller högre studier som gymnasiala utbildningar, högskole- eller universitetsstudier.

Du kan läsa:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan och är anpassade för vuxna. När du har läst den sista delkursen i ett ämne får du ett ämnes­betyg som motsvarar årskurs 9.

Du kan läsa en enstaka kurs eller flera ämnen parallellt.

Nästa kursstart

Kursstarter och ansökningstider

När kan du börja?

På vuxenutbildningen har vi upp till fem studieperioder och kursstarter om året för grundläggande kurser i svenska på vuxenutbildningen i Södertälje.

Vår- och sommarterminen 2022

Studieperiod 1

Ansökningstid: 20 september  – 28 november 2021

Kurssstart: 3 januari 2022
Kursslut: 11 mars 2022

Studieperiod 2

Ansökningstid: 29 november 2021 – 20 februari 2022

Kursstart: 14 mars 2022
Kursslut: 20 maj 2022

Studieperiod 3

Ansökningstid: 21 februari – 1 maj 2022

Kursstart: 23 maj 2022
Kursslut: 29 juli 2022

Höstterminen 2022

Studieperiod 4

Ansökningstid: 2 maj  – 26 juni 2022

Kursstart: 1 augusti 2022
Kursslut: 7 oktober 2022

Studieperiod 5

Ansökningstid: 27 juni 2022 – 18 september 2022

Kursstart: 10 oktober 2022
Kursslut: 16 december 2022

Obs! Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. På ansökningsportalen/webbansökan hittar du information om kursstart specifikt för den utbildning du valt.

Kursinformation

Här studerar du

Grundläggande svenska

Utbildningen anordnas i kommunal regi av vuxenutbildningen i Södertälje. Skolans lokaler ligger på Västergatan 2.

Elever och lärare berättar

Under fliken "Om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se filmer där elever och lärare berättar om hur det är att studera här.

Grundläggande engelska

Utbildningen anordnas i kommunal regi av Botkyrka vuxenutbildning i Tumba centrum. Du ansöker via vuxenutbildningen i Botkyrka på deras hemsida.

Grundläggande matematik

Du kan välja grundläggande kurs i matematik hos valfri kommun i Stockholms län. Du gör ansökan hos den kommun du har valt att studera hos och lämnar in en ansökan till vuxenutbildningen i Södertälje för godkännande.

Studieform och kurslängd

Hur lång är kursen?

Utbildningen består av fyra delkurser där varje delkurs är på tio veckor.

Du kan välja mellan två olika studieformer

Undervisning i klassrum på dagtid 

Grundläggande kurser i klassrum på dagtid innebär både av närundervisning och fjärrundervisning. Med närundervisning menas att du har lektion med lärare i ett klassrum, med fjärrundervisning menas att du har lektion med lärare på mobil eller dator.

Du behöver ha tillgång till en dator och vara tillgänglig on line för digitala lektioner (fjärrundervisning) under studietiden för din kurs.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär självständiga studier med ett fåtal schemalagda träffar med lärare.

Obs! Distansundervisning kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll och utbildningsmål

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå ger dig kunskaper i och om det svenska språket. Du utvecklar ditt svenska tal- och skriftspråk så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för olika syften. 

Grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 1, Blandad form, kväll, 200 poäng

Skolverket, läroplan

Ladda ner broschyr

Studieekonomi

Avgiftsfri utbildning

Södertälje kommuns gymnasiala yrkesutbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för kurslitteratur och annat studiematerial.

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Alla utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN. För att ansöka om studiemedel kontaktar du CSN direkt.

Bidrag för dig som är arbetslös

För dig som är arbetslös finns möjligheter att söka studiestartsstöd. Vissa arbetslösa kan under en kortare tid få bidrag för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

För att ansöka om studiestartsstöd kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. En handläggare får du när du anmäler dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om studiestartsstöd: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html

Ladda ner broschyr

Innan du ansöker

Behörighet och förkunskapskrav

Vem kan läsa grundläggande kurser?

Om du saknar betyg från grundskola eller de färdigheter som normalt uppnås i grundskolan, kan du söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20.

Förkunskapskrav för grundläggande svenska för invandrare:

 • Betyg i sfi D
 • Om du inte har betyg i sfi D behöver du göra ett digitalt nivåtest som visar att du är behörig till grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 1.
 • Du behöver ha tillgång till dator och vana att hantera ordbehandlingsprogrammet Word.

Förkunskapskrav för grundläggande engelska:

 • Grundläggande engelska delkurs 1 är för nybörjare. Inga förkunskaper krävs. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig kan du göra ett nivåtest.
 • Du behöver ha tillgång till dator och vana att hantera ordbehandlingsprogrammet Word.

Har du redan studerat på grundläggande nivå och har godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs för att höja betyget. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning. 

Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder inte prövningar i grundläggande kurser. Prövningar erbjuds däremot av flera av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud.

Betyg till ansökan

Dina betyg ska vara Vuxenutbildningen tillhanda före sista ansökningsdagen. Om du har fått en påminnelse ska betyget i normala fall skickas in inom tre arbetsdagar, annars kan inte din ansökan behandlas.

Du som har utländska betyg måste skicka in dina betyg samt ett utlåtande från UHR. Läs mer nedan.

För att ett betyg ska vara giltigt så måste det vara underskrivet av en rektor.

Så här bifogar du dina betyg

Du kan scanna in dina betyg eller ta en tydlig bild på dem. Det är viktigt att underskriften syns på betygsdokumentet samt eventuella stämplar. Du kan själv ladda upp dina betyg på din sida under ”Mina bilagor” eller mejla dem till oss så att vi kan lägga in dem.

Du kan skicka dem till oss via post, adressen är:

Vuxenutbildningen Södertälje
Västergatan 2
151 89 Södertälje

Vi har även brevlådor utanför receptionen samt utanför skolan där du kan lämna kopior på dina betyg.

Kopiera betyg

Du kan komma med dina betyg till receptionen under ordinarie öppettider för att få dina betyg kopierade.

Så här ansöker du

Så här ansöker du:

Grundläggande svenska

Ansökan gör du på vår ansökningsportal/webbansökan. Där kan du läsa om hur du ska göra för att ansöka och hur du skapar ett användarkonto. Det måste du ha för att kunna göra en ansökan. Titta på instruktionsfilmen innan du sätter igång!

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg. De ska finnas hos oss senast två arbetsdagar efter sista ansökningsdagen.

Om test krävs för en kurs (svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik) kan du göra ett nivåtest.

 1. Gå till webbansökan (se den röda knappen längst ner)
 2. Klicka på hitta kurser i menyraden, välj kurs och lägg den i din kurskorg. Ska du söka flera kurser? Lägg alla i kurskorgen, innan du påbörjar ansökan.
 3. Gå till kurskorgen och starta ansökan
 4. Logga in eller skapa ett konto
 5. Kontrollera dina personuppgifter
 6. Prioritera valda kurser
 7. Beskriv din tidigare utbildning och bifoga betyg
 8. Ange dina mål med studierna
 9. Skicka ansökan

Grundläggande engelska

Utbildningen anordnas i kommunal regi av Botkyrka vuxenutbildning i Tumba centrum. Du ansöker via vuxenutbildningen i Botkyrka på deras hemsida.

Grundläggande matematik

Du kan välja grundläggande kurs i matematik hos valfri kommun i Stockholms län. Du gör ansökan hos den kommun du har valt att studera hos och lämnar in en ansökan till vuxenutbildningen i Södertälje för godkännande.