Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är nyanländ eller anhöriginvandrare i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige.

Samhällsorienteringen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen: Att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.)

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz gymnasiestuderande arbetskraftsinvandrare gäststuderande/gästforskare.

Anmälan

Om du ingår i en etableringsplan via Arbetsförmedlingen så anmäler de dig till Samhällsorienteringen men om du är anhöriginvandrare så ska du anmäla dig genom att kontakta oss.

Telefon: 08-523 022 44

E-post: anna.eilertsen@sodertalje.se

Besöksadress: Västergatan 2, Södertälje

Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor om kursen.

Välkommen!

På Ny i Stockholms webbplats http://nyistockholm.se/  kan du få mer information om Samhällsorienteringen.