Förskola och skola

Nyanlända vuxna och ungdomar som ska börja i skolan eller barn som ska börja i förskolan kan få hjälp hos Södertälje kommuns kontaktcenter. På kontaktcenter kan du få hjälp med hur du ska göra för att exempelvis ansöka om plats i förskola eller skola för dina barn eller få hjälp med hur du som vuxen anmäler dig till svenska för invandrare (SFI). På kontaktcenter finns personal som erbjuder service på flera språk.

Mer information om de olika verksamheterna finns via länkarna nedan:

  • Barn mellan 1-5 år är välkomna till förskola
  • Barn mellan 6-15 år är välkomna till grundskolan
  • Ungdomar mellan 16-20 är är välkomna till Språkintroduktion
  • Vuxna från 20 år är välkomna till SFI

Om du vill läsa mer om det svenska skolsystemet på olika språk kan du klicka på länken till skolverkets utbildningsguide:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/det-har-ar-den-svenska-skolan