Vill du läsa till en gymnasieexamen?

Vill du läsa till en gymnasieexamen?

Du som inte har läst på gymnasiet har möjlighet att läsa till en gymnasieexamen på vuxenutbildningen. Har du läst på gymnasienivå tidigare, men inte fått en gymnasieexamen, kan du komplettera de kurser du redan läst med nya kurser.

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder kurser med inriktning mot högskoleförberedande gymnasiexamen och består av ett antal kurser på sammanlagt minst 2400 poäng varav flera ska vara kurser i kärnämnen. En sådan examen ger dig behörighet att studera vid YH, högskola eller universitet.

Högskoleförberedande examen

Den 1 juli 2021 infördes en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux. I stället för att läsa kurser kopplade till ett specifikt program i gymnasieskolan, inriktas nu kursvalet mot ett av två studieområden. I en gymnasieexamen från komvux kan ämnet naturkunskap ersättas med två av ämnena biologi, fysik och kemi. Gymnasiearbete är ersatt av komvuxarbete.

Det finns två olika inriktningar/studieområden för högskoleförberedande examen:

  • Samhällsvetenskap och humaniora 
  • Naturvetenskap och teknik

Oavsett vilken inriktning du väljer är följande kurser obligatoriska:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
  • Engelska, kurserna 5 och 6
  • Matematik, kursen 1 b eller 1 c
  • Komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux.

Kursutbud, gymnasiala högskoleförberedande kurser

Läs mer om förordningen, Svensk författningssamling

Komvuxarbete ingår i examen

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux.

Kurser bytte namn 2012

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt.

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Motsvarandelista, Skolverket

Så här planerar du din examen

Skolverket har ett praktiskt verktyg som digitalt hjälper dig att planera din examen steg för steg. 

Planera din examen