Komplementodling

Komplementodling är odling som är kopplad till en verksamhet med ett annat huvudsyfte än odling. Det kan till exempel handla om pedagogik, vård eller terapi.

Jobbar du inom äldrevård, på ett omsorgsboende, en skola, fritidsgård eller liknande? Drivs verksamheten i kommunal regi? Om ni vill komma igång med odling har ni nu möjlighet att dels ta hjälp av en odlingsrådgivare, och dels ansöka om medel för att anlägga odlingar i anslutning till er verksamhet. Läs mer om detta nedan.

Södertälje kommun erbjuder nu möjligheten att kostnadsfritt kunna anlita odlingsrådgivare för att få råd och inspiration i planering och skötsel av odlingar och trädgårdsverksamhet. Odlingsrådgivarna kan hjälpa er med växtval, råd om skötsel och planering av till exempel:
- små odlingar i form av några pallkragar
- större eller mindre frilandsytor
- växthus
- bärbuskar
- skogsträdgård

Anläggning av planteringen och skötsel av den står ni själva för. Tänk på att prata med fastighetsägaren innan ni börjar bearbeta marken och den som ansvarar för skötseln av den.

Är er verksamhet intresserade av att ta hjälp av en odlingsrådgivare? Skicka ett mejl till odling@sodertalje.se så kommer ni att få ytterligare information om hur ni ansöker.

Information om odlingsrådgivning för komplementodling

Möt våra odlingsrådgivare

Södertälje kommun erbjuder nu även möjlighet att få bidrag för att anlägga komplementodlingar. Varje sökande kan få max 15 000 kr. Beroende på hur många som ansöker så kan varje verksamhet få antingen hela eller en del av beloppet täckt. Bidraget kan sökas för inköp av material och redskap som är direkt relaterade till odling utomhus. Det kan vara för inköp av material såsom virke och jord, av enklare redskap eller inköp av plantor av perenna växter.

Mer information finns här i informationsbladet.
Har du några frågor om odlingen eller bidraget? Skriv då till odling@sodertalje.se