Komplementodling

Komplementodling är odling som är kopplad till en verksamhet med ett annat huvudsyfte än odling. Det kan till exempel handla om pedagogik, vård eller terapi.

Jobbar du inom äldrevård, på ett omsorgsboende, en skola, fritidsgård eller liknande? Om ni vill komma igång med odling har ni möjlighet att kostnadsfritt ta hjälp av en odlingsrådgivare.

Ni kan även få ett ekonomiskt bidrag för att anlägga odlingar i anslutning till er verksamhet. Läs mer om detta nedan.

Odlingsrådgivning för komplementodling

Södertälje kommun erbjuder möjligheten att kostnadsfritt anlita odlingsrådgivare för att få råd och inspiration vid planering och skötsel av odlingar och trädgårdsverksamhet.

Odlingsrådgivarna kan hjälpa er med val av växter, skötselråd och planering av till exempel:
- små odlingar i form av några pallkragar
- större eller mindre frilandsytor
- växthus
- bärbuskar
- skogsträdgård

Anläggning och skötsel av odlingen står ni själva för. 

För att ta del av odlingsrådgivningen ska ni ta följande steg:

  1. Ladda ner och fyll i formuläret nedan eller maila odling@sodertalje.se för att få formuläret skickat till er.
  2. Det ifyllda formuläret ska skickas till odling@sodertalje.se.

När vi har tagit emot det ifyllda formuläret kontaktar vi er för en träff på plats.

Tänk på att stämma av med er fastighetsägare innan ni planerar odlingen! Det är ert ansvar att se till att ni har godkännande från fastighetsägaren.

Bidrag för komplementodling

Södertälje kommun erbjuder ett ekonomiskt bidrag till kommunala verksamheter, men även till friskolor, vårdhem m.m.
Odlingsbidraget kan användas till inköp av material och redskap som är direkt relaterade till odling utomhus. För att få bidraget ska du först ha varit i kontakt med en odlingsrådgivare. 

Varje sökande får 10 000kr med möjlighet till ytterligare 5000 kr beroende på söktryck.

Bidraget kan användas till inköp av:

- Material: till exempel virke, pallkragar, jord, gödsel etc.

- Enklare redskap

- Fröer och plantor. Fokus ska ligga på ätliga växter eller pollineringsväxter. T.ex. bärbuskar, jordgubbar, timjan, salvia.

 

Bidraget kan inte användas till inköp av:

- Arbetskostnader för t.ex. markarbeten täcks ej.

- Elektriska redskap eller maskiner. Om ett speciellt elektriskt redskap behövs för målgruppen kan detta eventuellt godkännas. Det måste då finnas en god motivering.

 

Tänk på att stämma av med er fastighetsägare innan ni planerar odlingen! Det är ert ansvar att se till att ni har godkännande från fastighetsägaren.

 

Har du några frågor om odlingen eller bidraget? Skriv då till odling@sodertalje.se