Komplementodling

Komplementodling är odling som är kopplad till en verksamhet med ett annat huvudsyfte än odling. Det kan till exempel handla om pedagogik, vård eller terapi.

Jobbar du inom äldrevård, på ett omsorgsboende, en skola, fritidsgård eller liknande? Drivs verksamheten i kommunal regi? Om ni vill komma igång med odling har ni nu möjlighet att dels ta hjälp av en odlingsrådgivare, och dels ansöka om medel för att anlägga odlingar i anslutning till er verksamhet. Läs mer om detta nedan.

Odlingsrådgivning för komplementodling

Södertälje kommun erbjuder nu möjligheten att kostnadsfritt kunna anlita odlingsrådgivare för att få råd och inspiration i planering och skötsel av odlingar och trädgårdsverksamhet. Odlingsrådgivarna kan hjälpa er med växtval, råd om skötsel och planering av till exempel:
- små odlingar i form av några pallkragar
- större eller mindre frilandsytor
- växthus
- bärbuskar
- skogsträdgård

Anläggning av planteringen och skötsel av den står ni själva för. 

Är er verksamhet intresserad av att ta hjälp av en odlingsrådgivare? Skicka ett mejl till odling@sodertalje.se så kommer ni att bli kontaktade av en av våra rådgivare. 

Information om odlingsrådgivning för komplementodling

Möt våra odlingsrådgivare

Bidrag för komplementodling

Södertälje kommun erbjuder nu även möjlighet att få bidrag för att anlägga komplementodlingar. Bidraget kan sökas för inköp av material och redskap som är direkt relaterade till odling utomhus. Det kan vara för inköp av material såsom virke och jord, av enklare redskap eller inköp av plantor av perenna växter. För att få bidraget ska du först ha tagit kontakt med en odlingsrådgivare. 

Mer information finns här i informationsbladet.
Har du några frågor om odlingen eller bidraget? Skriv då till odling@sodertalje.se