Ledarskapsforum

Södertälje kommun ska vara en plantskola för framtida chefer och ledare. Här vill vi se medarbetare växa både som individer och som ledare. För att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap har vi startat Ledarskapsforum.

Ledarskapsforum är ett utvecklingsprogram som erbjuder medarbetaren individuell utveckling och ger en realistisk bild av chefsuppdraget samt de krav och förväntningar som ställs på ledarskapet i Södertälje kommun. Programmet anordnas vartannat år och nästa planerade tillfälle startar hösten 2021 och avslutas våren 2022.

Utvecklingsprogrammet sträcker sig över cirka tio månader och omfattar totalt fjorton dagar. Programmet genomsyras av upplevelsebaserad inlärning och utveckling. Varje seminarieomgång har ett tema som bidrar till att deltagarna får insikter om sig själva och vad det innebär att jobba som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

Vem kan gå?

För att ansöka om att få delta på ledarskapsforum måste du uppfylla följande kriterier. 

  • Du ska ha varit anställd i Södertälje kommun i minst två år
  • Du har inte ett chefsuppdrag
  • Du ska ha en högskoleutbildning eller motsvarande 
  • Du saknar/har begränsad ledarerfarenhet 
  • Du delar kommunens värdegrund