Ledarskapsforum

Södertälje kommun ska vara en plantskola för framtida chefer och ledare. Här vill vi se medarbetare växa både som individer och som ledare. För att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap har vi startat Ledarskapsforum.

Ledarskapsforum är ett utvecklingsprogram som erbjuder medarbetaren individuell utveckling och ger en realistisk bild av chefsuppdraget samt de krav och förväntningar som ställs på ledarskapet i Södertälje kommun. Programmet anordnas vartannat år och nästa planerade tillfälle startar hösten 2021 och avslutas våren 2022.

Utvecklingsprogrammet sträcker sig över cirka tio månader och omfattar totalt fjorton dagar. Programmet genomsyras av upplevelsebaserad inlärning och utveckling. Varje seminarieomgång har ett tema som bidrar till att deltagarna får insikter om sig själva och vad det innebär att jobba som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

Vad tar du med dig från kursen?

- Jag trodde att kursen skulle vara väldigt teoretisk men det har varit en bra blandning med många praktiska moment och konkreta övningar för att fördjupa teorin. Jag har lärt mig så enormt mycket. De nya kunskaperna har gett mig en stabil ledarskapsgrund med en stor ny verktygslåda och jag känner mig redo att söka en tjänst där ledarskap ingår. Mirell Saado, Socialkontoret

 

Varför sökte du kursen?
- För att lära mig mer om vilka kunskaper och bas som behövs för att vara en bra ledare. På kursen har jag fått verktyg som kan stötta mig i ett bra ledarskap. Jag ville ha en utmaning och det har jag verkligen fått när vi jobbade med våra personliga styrkor och svagheter och hur de påverkar ledarskapet. Tina Langevik, Utbildningskontoret.

Vem kan gå?

För att ansöka om att få delta på ledarskapsforum måste du uppfylla följande kriterier. 

  • Du ska ha varit anställd i Södertälje kommun i minst två år
  • Du har inte ett chefsuppdrag
  • Du ska ha en högskoleutbildning eller motsvarande 
  • Du saknar/har begränsad ledarerfarenhet 
  • Du delar kommunens värdegrund