Ledarskapsforum

Södertälje kommun ska vara en plantskola för framtida chefer och ledare. Här vill vi se medarbetare växa både som individer och som ledare. För att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap har vi startat Ledarskapsforum.

Ledarskapsforum är ett utvecklingsprogram som erbjuder medarbetaren individuell utveckling och ger en realistisk bild av chefsuppdraget samt de krav och förväntningar som ställs på ledarskapet i Södertälje kommun. Programmet anordnas vartannat år och nästa planerade tillfälle är hösten 2025.

Utvecklingsprogrammet sträcker sig över cirka tio månader och omfattar totalt 16 dagar. Programmet genomsyras av upplevelsebaserad inlärning och utveckling. Varje seminarieomgång har ett tema som bidrar till att deltagarna får insikter om sig själva och vad det innebär att jobba som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

Paulina tittar in i kameran och ler. Citat från Paulina i bilde: Om du vill bli chef och vara med och förändra - sök till Ledarskapforum.

Vad betydde kursen för dig?

- Det var ett oerhört lärorikt, spännande och givande år då jag lärde mig mycket om mig själv och hur jag fungerar som person. Hade också väldigt bra bollplank med övriga deltagare där vi tillsammans diskuterade och reflekterade. Efter kursen kände jag mig redo att söka en chefstjänst. Jag fick först ett sexmånaders vikariat och i dag är jag resultatenhetschef inom hemtjänsten. Paulina Vidal Cardenas, Omsorgskontoret.

Tina ler in i kameran. Citat från Tina i bilden: Kursen har verkligen stärkt mig i mina tankar om att i framtiden vilja bli chef.

Varför sökte du kursen?
- För att lära mig mer om vilka kunskaper och bas som behövs för att vara en bra ledare. På kursen har jag fått verktyg som kan stötta mig i ett bra ledarskap. Jag ville ha en utmaning och det har jag verkligen fått när vi jobbade med våra personliga styrkor och svagheter och hur de påverkar ledarskapet. Tina Langevik, Utbildningskontoret.

Vem kan gå?

För att ansöka om att få delta på ledarskapsforum måste du uppfylla följande kriterier. 

  • Du ska ha varit anställd i Södertälje kommun i minst två år
  • Du har inte ett chefsuppdrag
  • Du ska ha en högskoleutbildning eller motsvarande 
  • Du saknar/har begränsad ledarerfarenhet 
  • Du delar kommunens värdegrund