Mentorprogram

I Södertälje kommun finns möjligheten att som chef, under ett år, få ingå i ett mentorprogram. Där kan du ingå antingen som adept eller mentor beroende på var du befinner dig i ditt uppdrag. Programmet ger förutsättningar för adepter och mentorer att träffas för att prata om ledarskapsfrågor och dela med sig av erfarenheter till varandra.

Varför sökte du en mentor?

- De senaste 6 åren har jag arbetet som biträdande rektor och vill nu fördjupa mitt ledarskap. Med en mentor, en redan erfaren ledare, får jag möjlighet att tillsammans reflektera över mitt ledarskap och på så sätt både stärka redan bra förmågor men också utveckla mina mindre starka förmågor.
Jag hoppas också få flera verktyg och dimensioner i mitt ledarskap så jag kan bemöta flera olika situationer och händelser.
Anna Heikman, rektor Fornbackaskolan.

Vad tror du att du kan tillföra som mentor?

- Jag har jobbat länge som chef, så jag har mycket erfarenhet att dela med mig av. Hade själv också en mentor när jag var ung och ny som chef och det stödet är något som jag är väldigt tacksam för att jag fick just då.

- För mig personligen ger det också en chans att reflektera över mitt eget ledarskap och utvecklas genom samtalen med adepten. Tillsammans har vi tid att gå på djupet och fundera kring varför vi gör som vi gör i vårt dagliga arbete som chefer och ledare. Min adept jobbar i en annan organisation så det är inte sakkunskaper utan ledarskapet i sig - att arbeta med människor – som vi kan samtala om och reflektera över.
Raakel Kuusiniemi, resultatenhetschef vård- och omsorgsboende.