Mentorprogram

I Södertälje kommuns ledarskapsplattform ingår möjligheten att som chef få delta i ett mentorprogram. Programmet innebär att du som chef under ett år får möjlighet att träffa en mentor för att diskutera ledarskapsfrågor.

 

Varför sökte du en mentor? Dunstan Roffe Avila Hjelte KOF.jpg

- Efter att ha arbetat över 20 år som fritidsledare och 2,5 år som chef så har jag märkt att det är stor skillnad på att leda ungdomar och vuxna. Jag vill kunna leda mina medarbetare så att alla känner sig delaktiga och inkluderade men jag vill ändå kunna vara tydlig med vilken riktning jag valt för teamet. Genom att få en mentor i en mer erfaren chef så känner jag att jag kan få nya infallsvinklar och metoder som jag sedan kan omsätta i praktiken. Dunstan ”Roffe” Avila Hjelte, biträdande enhetschef Ung Fritid.

 

Hur var det att vara mentor för någon från en helt annan verksamhet än din egen?

- Jag valde att bli mentor för att jag tycker att det är spännande och samtidigt en utmaning att möta en annan chef kring ledarskap. Att tillsammans reflektera över vår roll som ledare och de ledarskapshandlingar vi dagligen gör.

Jag ser det också som en möjlighet att dela med mig av de erfarenheter och lärdomar jag har gjort som chef, och det är väldigt utvecklande och givande att få sätta ord på sitt eget arbete. Jeanette Hansson Haglund, enhetschef förskola.