Mentorprogram

I Södertälje kommun finns möjligheten att som chef, under ett år, få ingå i ett mentorprogram. Där kan du ingå antingen som adept eller mentor beroende på var du befinner dig i ditt uppdrag. Programmet ger förutsättningar för adepter och mentorer att träffas för att prata om ledarskapsfrågor och dela med sig av erfarenheter till varandra.

Varför sökte du en mentor?

- Jag vill hela tiden utveckla mitt ledarskap och tyckte att det verkade intressant att under en tid få möjlighet att kunna ta upp och bearbeta olika perspektiv av mitt ledarskap.  Det är också ett bra sätt att ta del av en annan ledares tankar och praktik kring driftledning och ledarskap.
Karl-Axel Reimer, enhetschef

Vad tror du att du kan tillföra som mentor?

- Jag tycker det är vår plikt som chef i kommunen att ställa upp som mentor så har varit med i flera omgångar nu. Men för mig är det en välbehövlig tid för att reflektera aktivt på mitt eget chefskap. Det är så lätt att vardagen tar över och att det inte känns som att det finns tid för att prioritera sin egen utveckling.

- Arbetet med adepterna är också mycket spännande. Eftersom de oftast arbetar i en helt annan verksamhet än min blir vårt fokus kring ledarskapsfrågor, och vi kan verkligen gå ned på djupet och med fokus.
Jan Lindgren, rektor