Gymnasiala kurser

Gymnasiala fristående kurser är för dig som behöver skaffa dig behörighet för fortsatta studier på YH, universitet och högskola. Södertälje kommun erbjuder fristående kurser på gymnasial nivå med inriktning till högskoleförberedande examen.

Högskoleförberedande gymnasiala kurser

Den 1 juli 2021 infördes en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux. I stället för att läsa kurser kopplade till ett specifikt program i gymnasieskolan, inriktas nu kursvalet mot ett studieområde. 

Det finns två olika inriktningar/studieområden för högskoleförberedande examen:

 • Samhällsvetenskap och humaniora 
 • Naturvetenskap och teknik 

Oavsett vilken inriktning du väljer är följande kurser obligatoriska:

 • Svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 • Engelska, kurserna 5 och 6
 • Matematik, kursen 1 b eller 1 c
 • Komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux.

Läs mer om gymnasieexamen

Kursutbud

Samhällsvetenskap och humaniora expand_less expand_more

Högskoleförberedande examen

Inriktning samhällsvetenskap och humaniora

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng ska innefatta betyg i nedan obligatoriska kurser:

Obligatoriska kurser - kärnämnen, 700 poäng

 • Svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 • Engelska, kurserna 5 och 6
 • Matematik, kursen 1 b eller 1 c
 • Komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete

Obligatoriska kurser - övriga kärnämnen, 350 poäng

 • Historia, 100 gymnasiepoäng
 • Samhällskunskap, 100 gymnasiepoäng
 • Religionskunskap, 50 gymnasiepoäng
 • Naturkunskap, 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi

Övriga betyg som du kan läsa för att få en högskoleförberedande gymnasieexamen med inriktning samhällsvetenskap och humaniora hittar du i kursutbudet för Södertälje kommun:

Kursutbud inriktning samhällsvetenskap och humaniora

 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Biologi 1, 100 poäng
 • Biologi 2, 100 poäng
 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Fysik 2, 100 poäng
 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Geografi 1, 100 poäng
 • Geografi 2, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Komvuxarbete inriktat mot studieområdet samhällsvetenskap och humaniora, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Redovisning 1, 100 poäng
 • Redovisning 2, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 1 , 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
Naturvetenskap och teknik expand_less expand_more

Högskoleförberedande examen

Inriktning naturvetenskap och teknik

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng ska innefatta betyg i nedan obligatoriska kurser:

Obligatoriska kurser - kärnämnen, 700 poäng

 • Svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 • Engelska, kurserna 5 och 6
 • Matematik, kursen 1 b eller 1 c
 • Komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete

Obligatoriska kurser - övriga kärnämnen, 500 poäng

 • Historia, 50 gymnasiepoäng
 • Samhällskunskap, 100 gymnasiepoäng
 • Religionskunskap, 50 gymnasiepoäng
 • Naturkunskap, 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
 • Matematik, 200 gymnasiepoäng

Övriga betyg som du kan läsa för att få en högskoleförberedande gymnasieexamen med inriktning naturvetenskap och teknik hittar du i kursutbudet för Södertälje kommun:

Kursutbud inriktning naturvetenskap och teknik

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Biologi 2, 100 poäng
 • Dator- och nätverksteknik, 100 poäng
 • Datorteknik 1a, 100 poäng
 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Fysik 2, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Komvuxarbete inriktat mot studieområdet naturvetenskap och teknik, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Programmering 2, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng
 • Teknik 2, 100 poäng
 • Webbserverprogrammering 1, 100 poäng
 • Webbserverprogrammering 2, 100 poäng
 • Webbutveckling 1, 100 poäng
 • Webbutveckling 2, 100 poäng
Övriga kurser expand_less expand_more

Kurser inom yrkespaket

Om du tidigare har påbörjat en yrkesutbildning och vill komplettera med kurser för att färdigställa utbildningspaketet kontaktar du vuxenutbildningen.

Nästa kursstart

Ansökningstider och kursstarter expand_less expand_more

När kan du börja?

Inom vuxenutbildningen har vi fem studieperioder med två kursstarter för varje period.

Obs! Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. På ansökningsportalen/webbansökan hittar du information om kursstart specifikt för den utbildning du valt.

Ansökningstider 2024

Innan du ansöker

Förkunskapskrav expand_less expand_more

Om du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kan du ansöka till gymnasiala kurser eller yrkespaket från och med 1 juli samma år du fyller 20. Har du slutbetyg från ett nationellt program så spelar åldern ingen roll.

Om du redan har godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs eller utbildning för att höja betyget.

Förkunskapskrav

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du tar reda på förkunskapskraven för den kurs du sökt. Kontakta den skola som arrangerar kursen om förkunskapskraven inte framgår av informationen om kursen på ansökningsportalen/webbansökan.

Det generella förkunskapskravet är att du ska ha läst klart grundläggande svenska som andra språk eller gått klart grundskolan men det kan variera från en kurs till en annan. 

Har du inte de förkunskaper som krävs kan vi inte bevilja din ansökan.

Saknar du förkunskaper eller betyg?

Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest eller ansöka till kurser som ger dig de förkunskaper som du saknar.

Studievägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier för att nå önskad examen eller yrke kan du kontakta våra studievägledare.

Betyg till ansökan expand_less expand_more

Dina betyg ska vara Vuxenutbildningen tillhanda före sista ansökningsdagen. Om du har fått en påminnelse ska betyget i normala fall skickas in inom tre arbetsdagar, annars kan inte din ansökan behandlas.

Du som har utländska betyg måste skicka in dina betyg samt ett utlåtande från UHR. Läs mer nedan.

För att ett betyg ska vara giltigt så måste det vara underskrivet av en rektor.

Så här bifogar du dina betyg

Du kan scanna in dina betyg eller ta en tydlig bild på dem. Det är viktigt att underskriften syns på betygsdokumentet samt eventuella stämplar. Du kan själv ladda upp dina betyg på din sida under ”Mina bilagor” eller maila dem till oss så att vi kan lägga in dem.

Du kan skicka dem till oss via post, adressen är:

Vuxenutbildningen i Södertälje
Västergatan 2
151 89 Södertälje

Vi har även brevlådor utanför receptionen samt utanför skolan där du kan lämna kopior på dina betyg.

För att se vilka betyg du har lämnat in kan du logga in på din sida i webbansökan. Under fliken ”Mina bilagor” kan du se vilka dokument du har lämnat till oss.

Kopiera betyg

Du kan komma med dina betyg till receptionen under ordinarie öppettider för att få dina betyg kopierade samt lämna in.

Om du har utländska betyg

Bedömning och utlåtande

Har du en utländsk utbildning behöver du ansöka om ett utlåtande från UHR där de gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

Ett utlåtande är ett kostnadsfritt digitalt dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utlåtandet behöver du bifoga till din ansökan om du vill studera hos oss.

Eftersom handläggningstiden för en bedömning är cirka 2−5 månader är det viktigt att du gör det så snart du kan. Du kan skicka in din ansökan och bifoga utlåtandet senare.

UHR, Universitets- och högskolerådet, bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Information om hur du ansöker om ett utlåtande hittar du på UHR :s hemsida:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/

Om du saknar betyg som styrker yrkeskompetens

Validering

Om du vill studera eller söka jobb men saknar nödvändiga intyg på din kompetens, så kan du få detta genom en bedömning av din reella kompetens. En metod är validering som innebär att du bevisar dina faktiska kunskaper genom olika prov. Efter en bedömning kan du få ett intyg som hjälper dig vidare.

Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här följer en kort sammanställning som hjälper dig att hitta rätt:

Länk till UHR för mer information:

Länk till UHR för information om vilka yrken som är reglerade i Sverige:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/Reglerade-yrken/

 

Så här ansöker du expand_less expand_more

 

Ansökan till kurser och utbildningar gör du på vår ansökningsportal/webbansökan. Där kan du läsa om hur du ska göra för att ansöka och hur du skapar ett användarkonto. Det måste du ha för att kunna göra en ansökan. Titta på instruktionsfilmen innan du sätter igång!

Så här gör du din ansökan

 1. Gå till webbansökan
 2. Klicka på hitta kurser i menyraden, välj kurs och lägg den i din kurskorg. Lägg alla kurser i kurskorgen, innan du påbörjar ansökan.
 3. Gå till kurskorgen och starta ansökan
 4. Logga in eller skapa ett konto
 5. Kontrollera dina personuppgifter
 6. Prioritera valda kurser
 7. Beskriv din tidigare utbildning och bifoga betyg.
  Obs! Om du har utländska betyg måste du bifoga ett utlåtande från UHR. Läs mer under fliken "betyg till ansökan"
 8. Ange dina mål med studierna
 9. Skicka in ansökan

Eventuella individuella anpassningar sker efter att du antagits till utbildningen.

Glöm inte att bifoga betyg från tidigare studier. Du kan scanna in betygen direkt i din ansökan eller skicka dem per post.

Obs! Om du redan har godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs för att höja betyget. Vill du höja dina betyg i redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.