Hjortsberga 2:2

Hjortsberga 2:2

Timmerhuset har flyttats och ambitionen att behålla så mycket som möjligt av husets originaldelar och komplettera med detaljer hämtade ur den nya miljön i Mölnbo har skapat ett resurssnålt hem som passar väl in i sin nya miljö.

Hjorstberga fasad

Hjorstberga  gavel

Hjorstberga gavelfasad