Blommande gräsmatta

En så enkel sak som att klippa sin gräsmatta mer sällan eller bara en gång per år kan hjälpa pollinerarna och biologisk mångfald i stort.

Det gör att olika växter i gräsmattan får en chans att blomma. Beroende på hur gammal trädgården är så kan det finnas många olika frön för blommor i marken.

Vissa gräsmattor övergår till en färdig äng samma säsong och i andra fall blir det mest lite tusensköna, klöver, maskrosor och en och annan rölleka. Men även det gör en stor skillnad för pollinerarna i deras sök efter pollen och nektar. Här kan du läsa mer om att låta din gräsmatta blomma och bli till äng.