Blommande gräsmatta

Bild på klippt gångstig över en äng

En så enkel sak som att klippa sin gräsmatta mer sällan eller bara en gång per år kan hjälpa pollinerarna och biologisk mångfald i stort.

Det gör att olika växter i gräsmattan får en chans att blomma. Beroende på hur gammal trädgården är så kan det finnas många olika frön för blommor i marken.

Vissa gräsmattor övergår till en färdig äng samma säsong och i andra fall blir det mest lite tusensköna, klöver, maskrosor och en och annan rölleka. Men även det gör en stor skillnad för pollinerarna i deras sök efter pollen och nektar. Här kan du läsa mer om att låta din gräsmatta blomma och bli till äng.