Skapa äng

En blommande äng med blommor

Ängen är en fantastisk plats för pollinerare att hitta mat i form av pollen och nektar. Den är också väldigt fin att se på och njuta av. Dessutom bidrar den med en rikare biologisk mångfald, både i flora och fauna. Vill du skapa en äng hemma så finns det lite olika sätt att gå tillväga på för att lyckas. Ett enkelt sätt är att så in ängsfrön som går att köpa på flera fröfirmor.

Det är viktigt att marken du sår i är näringsfattig. Bäst effekt blir det alltså på en jord som innehåller mer grus och sand än ler och mull. Det går bra att gräva bort en bit av ytan där matjorden är och byta ut mot sand/grus eller särskild ängsjord. Bästa tiden att så är tidig höst eller tidig vår. Ängsfrön är oftast väldigt små och det blir lättare att fördela dem jämt om de blandas med lite sand. Mylla sedan ner fröna ytligt eller platta till ytan med en kratta. Efter insådd kan ängen behöva vattnas om vädret är varmt och torrt. 
Det tar ett tag för ängen att etablera sig och första året blir det oftast inte så mycket blomning. Ett tips kan vara att även så in lite ettåriga ängsfrön första året för att få blommor redan då. Ängen kommer etableras och bli tätare under åren och ge mer och mer blomning om den sköts på rätt sätt.

Det görs den genom slåtter, alltså att den en gång om året tas ner till en höjd på ca 6-8 cm. Det görs med vasst redskap så som lie eller gräsklinga på röjsåg. Slåttern ska utföras när ängen blommat över ungefär i augusti-september. Låt sedan växtmaterialet ligga kvar ett tag för att fröa av sig. Det är viktigt att hålla ängen näringsfattig och artrik och därför måste allt växtmaterial några dagar senare tas bort helt, gärna genom räfsning. På så sätt kommer inte gräs att konkurrera ut blommande örter.

Känns ängen fortsatt gles eller om du vill ha en tätare och mer blomrik äng på en gång så kan  pluggplantor med ängsväxter köpas på särskilda företag och planteras in tillsammans med sådden eller senare år. Det finns även helt färdiga ängsmattor att köpa om en är väldigt ivrig. Ibland kan det  vara möjligt att skapa äng av gräsmattan utan större insatser än att sluta klippa, det kan du läsa mer om här: Blommande gräsmatta.
För att veta mer om varför ängen är viktig kan du läsa och lära dig mer här.