Planteringar/växtval

En fjäril sitter på en blomma

Det är väldigt viktigt för våra pollinatörers överlevnad att det finns tillräckligt med blommor för dem att hämta nektar och pollen i under hela säsongen, från att de vaknar på våren tills vilan under vintern.

Det är också bra med blommor som är olika stora, djupa och har olika färger för att det ska passa flera olika pollinerare. Vissa insekter är så specifika att de bara besöker en enstaka art av blommor. Genom att ha en variation av blommor ser man till att det finns något för alla.

Här kan du läsa mer om planteringar för pollinerare och hitta en lista på olika växter, buskar och träd som har lämpliga blommor: 

Plantera bivänliga blommor

Växter för pollinerare

Blommor för bin

Du kan även bidra till en ökad biologisk mångfald genom att inte plantera växter som riskerar att bli invasiva, en klassificering av dessa hittar du här