Södertälje Företagardag

Text Södertälje företagardag

Syftet med Södertälje Företagardag är att erbjuda Södertäljes näringsliv en mötesplats för dialog och inspiration som ger en ökad affärsnytta, stolthet och en starkare vi-känsla.

Den 16 april är det dags för 2024 års upplaga av Södertälje Företagardag, ett initiativ från kommunen för att erbjuda Södertäljes näringsliv en unik mötesplats. I år förnyar vi dessutom konceptet för att öka affärsnyttan för Södertäljes företagare med en nätverksworkshop. En förmiddag med nätverkande, affärsrelationer och kunskapsutbyte i fokus.  

Målet är att deltagarna får möjlighet till kunskapsutbyte, knyter nya (affärs-)kontakter och blir ambassadörer för kommunens företagarträffar. 

Program för dagen:
God morgon Södertälje: 8 – 9.50
Nätverksworkshop: 10- 11.30
Lunch: 11.30-12.30
Södertälje Företagargala: 18-22.30

 

Evenemanget arrangeras av Näringslivsavdelningen i Södertälje kommun tillsammans med Företagarna Södertälje/Nykvarn.

Läs mer om årets Södertälje Företagardag och anmäl dig här.